Nhằm hỗ trợ cho người đứng đầu các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu Trường Đại học…) đánh giá được mức độ thành công về công tác quản lý của tổ chức mình, chúng tôi xin giới thiệu 14 tiêu chí cơ bản để đánh giá sự thành công của một tổ chức. Hiện nay, các tiêu chí này đã và đang được áp dụng ở các nước phát triển và một số tập đoàn lớn trên thế giới.1 – Định hướng tới khách hàng Sự thành công bền vững của một tổ chức phụ thuộc vào khả năng tạo ra các giá trị cho những người mà tổ chức đó phục vụ – đó chính là khách hàng. Những yêu cầu đã xác định hoặc tiềm ẩn, các nhu cầu, các đòi hỏi và mong muốn của khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài phải là những định hướng của tổ chức, các hoạt động của tổ chức cũng như các nhân viên của tổ chức đó.2 – Cam kết của lãnh đạoSự cam kết thực sự và rõ ràng từ bản thân mình là một đòi hỏi bắt buộc đối với tất cả các nhà quản lý để tạo nên văn hóa của một tổ chức mà trong đó khách hàng là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ban lãnh đạo là để thiết lập được các mục tiêu hoạt động, tạo ra các cơ hội thăng tiến cho người lao động. Xác định các mục tiêu và kiểm soát việc thực hiện chúng trong sự hợp tác chặt chẽ với nhân viên của mình.3 – Sự tham gia của tất cả mọi ngườiMột yêu cầu đối với sự thành công của một tổ chức là tất cả mọi người lao động phải cảm thấy rằng, họ thực sự được tin tưởng bởi tổ chức đó để thực hiện và triển khai các nhiệm vụ của mình. Tất nhiên, mọi người phải hiểu bằng cách nào họ có thể đáp ứng các yêu cầu của tổ chức. Họ phải có các mục tiêu rõ ràng, phải được trang bị đầy đủ phương tiện để đạt được mục tiêu đó và phải nhận biết được các kết quả đã thu được. 4 – Phát triển năng lựcNgười lao động được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp là yêu cầu cần thiết cho sự thành công và khả năng cạnh tranh của một tố chức. Với mục đích này, mỗi cá nhân người lao động phải được động viên và được phép phát triển theo cách thức mà lợi ích của cá nhân và tổ chức hòa làm một. 5 – Tầm nhìn xa Các hoạt động của một tổ chức phải được nhìn nhận từ triển vọng phát triển và khả năng cạnh tranh trong một giai đoạn dài. Sự phát triển bền vững và lâu dài dẫn đến việc nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, làm cho môi trường được cải thiện hơn cũng như khách hàng được thỏa mãn hơn và lợi nhuận tăng lên.6 – Trách nhiệm cộng đồng Mọi tổ chức phải có trách nhiệm đối với xã hội, ngoài việc tuân thủ các quy định của luật pháp và đất nước, tổ chức đó và nhân viên của họ phải nhìn nhận các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của mình trong một bối cảnh rộng hơn và phải thúc đẩy một cách tích cực việc cải thiện cả hai khía cạnh xã hội và môi trường.7 – Định hướng quá trìnhCác hoạt động của tổ chức phải được nhìn nhận như những quá trình nhằm tạo ra các giá trị đích thực cho khách hàng. Phương pháp định hướng quá trình khuyến khích việc phân tích, cải tiến dòng chảy công việc và tổ chức công việc. Chúng mở ra cách thức để phát triển tổ chức theo hướng thỏa mãn khách hàng. 8 – Quản lý mang tính hệ thốngCác quá trình hoạt động diễn ra trong một tổ chức phải được gắn kết chặt chẽ với nhau bằng một hệ thống. Đầu ra của quá trình hoạt động này là đầu vào của quá trình hoạt động kế tiếp. Đầu vào của quá trình sau là kết quả của quá trình trước đó. Quản lý hệ thống nhằm giúp cho tổ chức đảm bảo tính thống nhất của các mục tiêu và các hoạt động cũng như đạt được chúng.9 – Hoạt động phòng ngừa Lợi nhuận có thể mang lại nhờ các hoạt động phòng ngừa các lỗi nảy sinh từ các rủi ro xảy ra trong các quá trình, sản phẩm, dịch vụ và loại bỏ chúng. Sự phòng xa và hoạch định là điểm then chốt đối với hoạt động then chốt của tổ chức.10 – Cải tiến không ngừngSự cạnh tranh đỏi hỏi phải cải tiến và đổi mới không ngừng tất cả các mặt của hoạt động. Nó đòi hỏi công việc cải tiến phải xuyên suốt trong tổ chức đó và phải tạo ra một văn hóa nhằm khích lệ sáng tạo và những ý tưởng mới. 11 – Học tập từ các tổ chức khácĐể phát triển hơn nữa, tổ chức và nhân viên của họ phải được trang bị kiến thức về cái gì mình có thể đạt được và bằng cách nào để đạt được chúng. Điều này đỏi hỏi phải có sự so sánh với các tổ chức khác đang đứng đầu trong lĩnh vực tương tự mà tổ chức đó hoạt động.12 – Phản ứng nhanh hơnTrong tất cả các hoạt động kinh doanh, thời gian phản ứng nhanh hơn, thời gian quay vòng ngắn hơn và đáp ứng nhanh hơn đối với các yêu cầu của khách hàng là cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với một tổ chức.13 – Quản lý bằng dữ liệu thực tếCác quyết định phải được dựa trên các dữ liệu thực tế đáng tin cậy và đã được ghi nhận. Mỗi một nhân viên phải có khả năng đo lường và phân tích các biến số liên quan đến sự thỏa mãn khách hàng trong lĩnh vực mà mình liên quan.14 – Quan hệ đối tácMối quan hệ đối tác là điều kiện cơ bản mang đến thành công của bất kỳ một tổ chức nào. Nó chủ yếu bao gồm khả năng của người lao động, khả năng của khách hàng, năng lực của nhà cung ứng cũng như của các chủ sở hữu, cổ đông và người đứng đầu tổ chức đó.Theo Nhà quản lý

Advertisements

 Download: tinh-dong-bo-trong-chien-luoc-truyen-thong.pdf

Download các tài liệu khác: here

.

.

DANH MỤC TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG,  CAFE

A – TÓM TẮT:
Tài liệu không phải dưới dạng phần mềm hay sách, mà là các file word, mỗi một quy trình hay biểu mẫu là môt file riêng,  do vậy bạn dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng.

B – DANH MỤC:
1 – Tài liệu quản trị công ty:
1.1 – Quy chế tổ chức công ty, bao gồm:
1.1.1 – Quy chế tổ chức bộ phận quản lý nhà hàng – 18 trang
1.1.2 – Quy chế tổ chức bộ phận bếp – 11 trang
1.1.3 – Quy chế tổ chức phòng TCKT – 10 trang
1.1.4 – Quy chế tổ chức phòng marketing – 07 trang
1.1.5 – Quy chế tổ chức phòng HCNS – 12 trang

1.2 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần, bao gồm:
1.2.1 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần – 04 trang
1.2.2 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang
1.2.3 – Mẫu báo cáo tuần – 01 trang

1.3 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm:
1.3.1 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin – 04 trang
1.3.2 – Sổ Công văn đến – 01 trang
1.3.3 – Sổ giao nhận tài liệu/hồ sơ – 01 trang
1.3.4 – Sổ Công văn đi – 01 trang
1.3.5 – Mẫu quyết định – 01 trang
1.3.6 – Mẫu thông báo – 01 trang
1.3.7 – Điện Fax đi – 01 trang

1.4 – Quy trình phân công công việc nhà hàng, bao gồm:
1.4.1 – Quy trình phân công công việc nhà hàng – 04 trang
1.4.2 – Bảng phân công công việc tuần – 01 trang

1.5 – Quy trình đặt bàn, bao gồm:
1.5.1 – Quy trình đặt bàn – 07 trang
1.5.2 – Phiếu thông tin khách hàng đặt bàn – 01 trang
1.5.3 – Sổ đặt bàn – 01 trang
1.5.4 – Tổng hợp thông tin Khách hàng đặt bàn – 01 trang

1.6 – Quy trình phục vụ trực tiếp, bao gồm:
1.6.1 – Quy trình phục vụ trực tiếp – 05 trang
1.6.2 – Phiếu order – 01 trang
1.6.3 – Hoá đơn dịch vụ – bill – 01 trang

1.7 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng, bao gồm
1.7.1 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 06 trang
1.7.2 – Phiếu thu thập ý kiến khách hàng – 01 trang
1.7.3 – Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng – 01 trang

1.8 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng, bao gồm
1.8.1 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng – 04 trang
1.8.2 – Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng – 01 trang
1.8.3 – Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng – 01 trang

1.9 – Quy định quản lý tiền TIF, bao gồm
1.9.1 – Quy định quản lý tiền TIF – 04 trang
1.9.2 – Sổ theo dõi tiền TIF – 01 trang
1.9.3 – Bảng tính thưởng TIF – 01 trang

1.10 – Hướng dẫn giao tiếp trong nhà hàng – 05 trang


1.11 – 13 quy tắc giao tiếp với khách hàng – 08 trang
1.12 – Quy định order và thanh toán nội bộ – 03 trang
1.13 – Quy định chính sách giảm giá khuyến mãi – 04 trang
1.14 – Quy định vệ sinh và hình thức cá nhân – 04 trang
  2 – Tài liệu quản trị bộ phận bảo vệ, bao gồm:
2.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên bảo vệ – 05 trang
2.2 – Biên bản vụ việc – 01 trang
2.3 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận bảo vệ – 03 trang
3 – Tài liệu quản trị bộ phận lễ tân
3.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân – 05 trang
4 – Tài liệu quản trị bộ phận bàn
4.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm:
4.1.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm: – 03 trang
4.1.2 – Mô hình xếp bàn 4 ghế – 01 trang
4.1.3 – Mô hình xếp bàn 6 ghế – 01 trang
4.1.4 – Mô hình xếp bàn 8 ghế – 01 trang
4.1.5 – Mô hình xếp bàn 12 ghế – 01 trang
4.2 – Hướng dẫn cách ghi order – 04 trang
4.3 – Hướng dẫn chuẩn bị bàn – 05 trang
4.4 – Hướng dẫn phục vụ khách Gold VIP – 04 trang
4.5 – Hướng dẫn công việc nhân viên phục vụ – 10 trang
4.6 – Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn – 04 trang
4.7 – Hướng dẫn công việc check món – 04 trang
4.8 – Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ – 05 trang
4.9 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ – 06 trang
5 – Tài liệu quản trị bộ phận bar
5.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar, bao gồm:
5.1.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar – 04 trang
5.1.2 – Thẻ kho bar – 01 trang
5.1.3 – Báo cáo xuất hàng bar hàng ngày – 01 trang
5.2 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bar – 05 trang
5.3 – Quy định gửi rượu – mua rượu – 04 trang

6 – Tài liệu quản trị bộ phận bếp
6.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn, bao gồm
6.1.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn – 05 trang
6.1.2 – Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn – 01 trang
6.1.3 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng – 01 trang
6.1.4 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng. – 01 trang

6.2 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, bao gồm:
6.2.1 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu – 04 trang
6.2.2 – Mẫu danh mục gia vị – 01 trang

6.3 – Quy trình chế biến
6.3.1 – Quy trình chế biến, 6 trang. – 05 trang
6.3.2 – Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn. – 01 trang

6.4 – Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến – 04 trang


6.5 – Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết. – 04 trang
6.6 – Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác – 03 trang
  7 – Tài liệu quản trị bộ phận thu ngân
7.1 – Quy định xuất và quản lý hoá đơn – 08 trang
7.2 – Bảng theo dõi hóa đơn VAT – 01 trang
7.3 – Bảng thông tin hóa đơn – 01 trang
7.4 – Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày – 07 trang
7.5 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân – 05 trang
7.6 – Hướng dẫn phát hiện tiền giả – 10 trang
7.7 – Hướng dẫn quản lý tiền – 03 trang
7.8 – Biên bản giao tiền – 01 trang
7.9 – Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân – 04 trang
8 – Tài liệu quản trị bộ phận vệ sinh
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh WC – 05 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn… – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn lau kính – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn – 05 trang
8.1 – Quy trình rửa chén bát – 04 trang
9 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
9.1 – Quy trình mua hàng – 11 trang
9.2 – Phiếu yêu cầu mua hàng – 01 trang
9.3 – Danh sách nhà cung ứng được chọn – 01 trang
9.4 – Thư yêu cầu chào hàng – 01 trang
9.5 – Bản đánh giá chào hàng – 01 trang
9.6 – Danh sách nhà cung ứng chính thức – 01 trang
9.7 – Biên bản giao hàng – 01 trang
9.8 – Biên bản thanh lý hợp đồng – 01 trang
9.9 – Hồ sơ nhà cung ứng – 01 trang
10 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
10.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa, bao gồm:
10.1.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa – 09 trang
10.1.2 – Phiếu đề nghị xuất hàng – 01 trang
10.1.3 – Phiếu đề nghị nhập hàng – 01 trang
10.2 – Quy định sắp xếp lưu kho – 04 trang 10.3.1 – Quy định định mức tồn kho – 04 trang
10.3.2 – Bảng định mức tồn kho tối thiểu – 01 trang

11 – Quản trị hành chánh nhân sự.
11.1 – Hệ thống quy định công ty.
11.1.1 – Điều lệ công ty  – 15 trang
11.1.2 – Nội quy chung công ty  – 04 trang
11.1.3 – Nội quy công ty tổng hợp – 10 trang
11.1.4 – Nội quy xưởng SX  – 04 trang
11.1.5 – Quy định bốc xếp  – 04 trang
11.1.6 – Quy định lề lối làm việc  – 08 trang
11.1.7 – Quy định pḥòng gian bảo mật  – 05 trang
11.1.8 – Quy định quản lý và sử dụng điện năng.  – 04 trang
11.1.9 – Quy định ra vào cổng của khách hàng. – 06 trang
11.1.10 – Quy định sử dụng điện thoại  – 04 trang
11.1.11 – Quy định sử dụng máy photo – 04 trang
11.1.12 – Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ.  – 04 trang
11.1.13 – Thoả ước lao động tập thể – 16 trang

11.2 – Quy trình Tuyển dụng.
11.2.1 – Quy trình tuyển dụng – 08 trang
11.2.2 – Mẫu tự khai của ứng viên  – 06 trang
11.2.3 – Bản câu hỏi phỏng vấn  – 04 trang
11.2.4 – Bảng đánh giá ứng viên – 01 trang
11.2.5 – Hợp đồng thử việc – 01 trang
11.2.6 – Bảng đánh giá nhân viên mới – 03 trang
11.2.7 – Mẫu hợp đồng lao động – 03 trang

11.3 – Quy trình đào tạo
11.3.1 – Thủ tục đào tạo và biểu mẫu – 11 trang
11.3.2 – Phiếu xác định nhu cầu đào tạo – 01 trang
11.3.3 – Chương trình đào tạo – 01 trang
11.3.4 – Báo cáo kết quả học tập – 01 trang
11.3.5 – Báo cáo kết quả học tập 6 tháng – 01 trang
11.3.6 – Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. – 01 trang

11.4 – Quy chế tổ chức phòng HCNS:
11.4.1 – Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự  – 05 trang
11.4.2 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS  – 04 trang
11.4.3 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự – 03 trang
11.4.4 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ – 02 trang
11.4.5 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương – 02 trang
11.4.6 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tiếp tân – 03 trang
11.4.7 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của tổ trưởng bảo vệ – 02 trang
11.4.8 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ – 03 trang
11.4.9 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính – 02 trang

11.5 – Quy chế lương thưởng.
11.5.1 – Quy chế lương công ty – 07 trang
11.5.2 – Bảng lương bộ phận  – 01 trang
11.5.3 – Phiếu lương  – 01 trang
11.5.4 – Quy định khen thưởng và kỷ luật  – 06 trang
11.5.5 – Quy chế lương thửơng của nhân viên bán hàng – 02 trang

11.6 – Quản lý kỷ luật.
11.6.1 – Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại – 05 trang
11.6.2 – Biên bản vi phạm – 01 trang
11.6.3 – Biên bản kiểm điểm cá nhân – 01 trang
11.6.4 – Biên bản họp xem xét kỷ luật – 01 trang

11.7 – Quy định lập kế hoạch công tác:
11.7.1 – Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc – 04 trang
11.7.2 – Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môn – 01 trang
11.7.3 – Mẫu kế hoạch công tác năm – 01 trang
11.7.4 – Mẫu kế hoạch công tác tháng – 01 trang
11.7.5 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang

11.8 – Quy định báo cáo công việc.
11.8.1 – Quy định chế độ báo cáo nội bộ – 07 trang
11.8.2 – Mẫu báo cáo công tác tuần – 01 trang

11.9 – Quy định đánh giá công việc:
11.9.1 – Đánh giá công việc theo phương pháp công – trừ  – 06 trang
11.9.2 – Đánh giá công viêc theo tiêu chuẩn – 01 trang

11.10 – Quản trị văn phòng phẩm.
11.10.1 – Quy định cấp phát và quản lý VPP – 05 trang
11.10.2 – Phiếu đề nghị VPP – 01 trang
11.10.3 – Thẻ kho VPP – 01 trang

11.11 – Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.
11.11.1 – Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên – 03 trang
11.11.2 – Danh sách CNV công ty – 01 trang

11.12 – Quản lý nhân sự.
11.12.1 – Quy định quản lý nhân sự công ty – 05 trang
11.12.2 – Mẫu đơn xin nghỉ phép – 01 trang
11.12.3 – Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng – 01 trang
11.12.4 – Mẫu đơn xin nghỉ việc – 01 trang

11.13 – Quy trình kiểm soát tài liệu.
11.13.1 – Quy định kiểm soát tài liệu – 12 trang
11.13.2 – Phiếu đề nghị làm tài liệu mới – 02 trang
11.13.3 – Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài – 02 trang
11.13.4 – Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu – 01 trang
11.13.5 – Danh sách phân phối tài liệu – 01 trang
11.13.6 – Danh mục tài liệu – 01 trang

11.14 – Quy trình kiểm soát hồ sơ.
11.14.1 – Thủ tục kiểm soát hồ sơ – 07 trang
11.14.2 – Danh sách hồ sơ – 01 trang

11.15 – Quy trình cải tiến.
11.15.1 – Quy trình cải tiến – 06 trang
11.15.2 – Phiếu cải tiến – 01 trang

11.16 – Quản trị phòng cháy chữa cháy.
11.16.1 – Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả – 01 trang
11.16.2 – Kế hoạch thoát hiểm mẫu – 01 trang
11.16.3 – Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ – 04 trang
11.16.4 – Nội quy PCCC – 01 trang
11.16.5 – Các dụng cu PCCC thường sử dụng – 01 trang
11.16.6 – Hướng dẫn sử dụng bình PCCC – 01 trang

11.17 – Quản trị tài sản.
11.17.1 – Quy định quản lý tài sản – 05 trang
11.17.2 – Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản – 05 trang
11.17.3 – Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản – 02 trang
11.17.4 – Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị – 01 trang
11.17.5 – Phiếu yêu cầu sửa chữa – 01 trang
11.17.6 – Biên bản kiểm tra tài sản – 01 trang
11.17.7 – Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản – 01 trang
11.17.8 – Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản – 01 trang
11.17.9 – Kế hoạch kiểm kê – 01 trang
11.17.10 – Mã thiết bị – 01 trang

11.18 – Quản trị bảo vệ.
11.18.1 – Quy định ra vào cổng – 05 trang
11.18.2 – Sổ theo dõi nhập hàng – 01 trang
11.18.3 – Sổ theo dõi xuất hàng – 01 trang
11.18.4 – Checklist kiểm tra công tác bảo vệ – 06 trang
11.18.5 – Mẫu hợp đồng bảo vệ – 10 trang

11.19 – Vệ sinh lao động – 02 trang

11.20 – Quy trình tính toán và trả lương.
11.20.1 – Quy định tính toán và trả lương – 12 trang
11.20.2 – Bảng báo sản lượng tháng – 01 trang
11.20.3 – Bảng đơn giá SP – 01 trang
11.20.4 – Bảng tổng lương SP – 01 trang
11.20.5 – Bảng lương thời gian – 01 trang
11.20.6 – Bảng lương SP – 01 trang

11.21 – Quy định xem xét lãnh đạo công ty.
11.21.1 – Quy trình xem xét của lãnh đạo – 06 trang
11.21.2 – Thông báo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.3 – Biên bản họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.4 – Báo cáo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang

11.22 – Quy định đánh giá nội bộ.
11.22.1 – Quy trình đánh giá nội bộ – 09 trang
11.22.2 – Chương trình đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.3 – Phiếu ghi chép đánh giá viên – 01 trang
11.22.4 – Lịch đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.5 – Kết quả đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.6 – Mẫu phiếu câu hỏi của đánh giá viên – 01 trang
11.22.7 – Danh mục câu hỏi để đánh giá nội bộ – 08 trang

12 – Quy trình TCKT.
12.1 – Quy chế tài chính 1  – 11 trang
12.2 – Quy chế tài chính 2 – 08 trang
12.3 – Quy định lập và lưa sổ sách kế toán – 06 trang
12.4 – HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  – 05 trang
12.5 – Hướng dẫn công việc hạch toán – 08 trang
12.6 – Quy trình quyết toán thuế VÁT  – 07 trang
12.7 – Quy định về chứng từ thanh toán – 05 trang
12.8 – Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng – 06 trang
12.9 – Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi – 10 trang
12.1 – Quy trình thu chi tiến mặt – 07 trang
12.11 – Quy trình tính lương và thanh toán lương – 06 trang
12.12 – Quy trình chi tiêu nội bộ – 09 trang
12.13 – Quy trình kiểm toán nội bộ – 06 trang
12.14 – Biểu mẫu tài chính kế toán  – 01 trang
12.14.1 – Bảng dự trù chi phí – 01 trang
12.14.2 – Phiếu thu chi. – 01 trang
12.14.3 – Mẫu kế hoạch tài chính tháng – 01 trang
12.14.4 – Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh – 01 trang
12.14.5 – Phiếu đề nghị duyệt chi. – 01 trang
12.14.6 – Phiếu đề nghị tạm ứng. – 01 trang
12.14.7 – Phiếu đề nghị thanh toán. – 01 trang
12.14.8 – Phiếu đề xuất mua. – 01 trang
12.14.9 – Phíêu dự toán chi tiêu. – 01 trang
12.14.10 – Phiếu thanh toán tạm ứng – 01 trang

Quay lại.+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Đang updated

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét các nội dung về những nội dung cơ bản trogn việc xây dựng chuỗi nhà hàng. Sự khác biệt giữa việc có một hay nhiều nhà hàng đối với người kinh doanh nhà hàng mới đó chính là kinh nghiệm.

Kinh nghiệm đó cần phải được hệ thống hoá, một cách chuyên nghiệp tạo thành một công nghệ mới tạo thành lợi thế cạnh tranh thật sự.

Kinh nghiệm xây dựng chuỗi nhà hàng thể hiện ở các nội dung sau:

1.      Phát triển kinh doanh:

         Kinh nghiệm về tìm kiếm và đàm phán mặt bằng.

         Kinh nghiệm đối vói hệ thống franchising hoặc hợp tác kinh doanh.

         Kinh nghiệm làm việc với các đối tác về xây dựng, trang trí.

         Kinh nghiệm về giai đoạn chuẩn bị và khai trương nhà hàng.

2.      Training về nghiệp vụ nhà hàng.

         Không thể tìm được 100 % nhân viên trước khi vào nhà hàng đã được huấn luyện bài bản chuyên nghiệp.

         Mỗi nhà hàng có đặc trưng phục vụ khác nhau.

         Hầu hết nhân viên khi ra trường vẫn chưa có khả năng để thực hiện công việc hoàn chỉnh.

Tất nhiên, giữa các nhà hàng trong cũng hệ thống đôi khi vẫn có sự khác biệt, nhưng chắc chắn là chúng đều phải có chung các gốc, do vậy các tiêu chuẩn thống nhất, các hướng dẫn càng chi tiết sẽ giúp duy trì các tiêu chuẩn của hệ thống một cách đồng nhất.

Các nội dung tiếp theo như: marketing, thương hiệu, bếp, bar, mua hàng, nhân sự, kế toán..đang được xây dựng.

 Ghi rõ nguồn gốc nếu trính từ http://nqcenter.wordpress.com.

    Quay lại.+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Phần này đang cập nhật các ứng viên cao câp trong ngành nhà hàng.

Quy định 5 S khối VP    quy-dinh-5-s-danh-cho-khoi-van-phong.doc 

.

DANH MỤC TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG,  CAFE

A – TÓM TẮT:
Tài liệu không phải dưới dạng phần mềm hay sách, mà là các file word, mỗi một quy trình hay biểu mẫu là môt file riêng,  do vậy bạn dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng.

B – DANH MỤC:
1 – Tài liệu quản trị công ty:
1.1 – Quy chế tổ chức công ty, bao gồm:
1.1.1 – Quy chế tổ chức bộ phận quản lý nhà hàng – 18 trang
1.1.2 – Quy chế tổ chức bộ phận bếp – 11 trang
1.1.3 – Quy chế tổ chức phòng TCKT – 10 trang
1.1.4 – Quy chế tổ chức phòng marketing – 07 trang
1.1.5 – Quy chế tổ chức phòng HCNS – 12 trang

1.2 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần, bao gồm:
1.2.1 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần – 04 trang
1.2.2 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang
1.2.3 – Mẫu báo cáo tuần – 01 trang

1.3 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm:
1.3.1 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin – 04 trang
1.3.2 – Sổ Công văn đến – 01 trang
1.3.3 – Sổ giao nhận tài liệu/hồ sơ – 01 trang
1.3.4 – Sổ Công văn đi – 01 trang
1.3.5 – Mẫu quyết định – 01 trang
1.3.6 – Mẫu thông báo – 01 trang
1.3.7 – Điện Fax đi – 01 trang

1.4 – Quy trình phân công công việc nhà hàng, bao gồm:
1.4.1 – Quy trình phân công công việc nhà hàng – 04 trang
1.4.2 – Bảng phân công công việc tuần – 01 trang

1.5 – Quy trình đặt bàn, bao gồm:
1.5.1 – Quy trình đặt bàn – 07 trang
1.5.2 – Phiếu thông tin khách hàng đặt bàn – 01 trang
1.5.3 – Sổ đặt bàn – 01 trang
1.5.4 – Tổng hợp thông tin Khách hàng đặt bàn – 01 trang

1.6 – Quy trình phục vụ trực tiếp, bao gồm:
1.6.1 – Quy trình phục vụ trực tiếp – 05 trang
1.6.2 – Phiếu order – 01 trang
1.6.3 – Hoá đơn dịch vụ – bill – 01 trang

1.7 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng, bao gồm
1.7.1 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 06 trang
1.7.2 – Phiếu thu thập ý kiến khách hàng – 01 trang
1.7.3 – Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng – 01 trang

1.8 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng, bao gồm
1.8.1 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng – 04 trang
1.8.2 – Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng – 01 trang
1.8.3 – Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng – 01 trang

1.9 – Quy định quản lý tiền TIF, bao gồm
1.9.1 – Quy định quản lý tiền TIF – 04 trang
1.9.2 – Sổ theo dõi tiền TIF – 01 trang
1.9.3 – Bảng tính thưởng TIF – 01 trang

1.10 – Hướng dẫn giao tiếp trong nhà hàng – 05 trang


1.11 – 13 quy tắc giao tiếp với khách hàng – 08 trang
1.12 – Quy định order và thanh toán nội bộ – 03 trang
1.13 – Quy định chính sách giảm giá khuyến mãi – 04 trang
1.14 – Quy định vệ sinh và hình thức cá nhân – 04 trang
  2 – Tài liệu quản trị bộ phận bảo vệ, bao gồm:
2.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên bảo vệ – 05 trang
2.2 – Biên bản vụ việc – 01 trang
2.3 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận bảo vệ – 03 trang
3 – Tài liệu quản trị bộ phận lễ tân
3.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân – 05 trang

4 – Tài liệu quản trị bộ phận bàn
4.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm:
4.1.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm: – 03 trang
4.1.2 – Mô hình xếp bàn 4 ghế – 01 trang
4.1.3 – Mô hình xếp bàn 6 ghế – 01 trang
4.1.4 – Mô hình xếp bàn 8 ghế – 01 trang
4.1.5 – Mô hình xếp bàn 12 ghế – 01 trang

4.2 – Hướng dẫn cách ghi order – 04 trang
4.3 – Hướng dẫn chuẩn bị bàn – 05 trang
4.4 – Hướng dẫn phục vụ khách Gold VIP – 04 trang
4.5 – Hướng dẫn công việc nhân viên phục vụ – 10 trang
4.6 – Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn – 04 trang
4.7 – Hướng dẫn công việc check món – 04 trang
4.8 – Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ – 05 trang
4.9 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ – 06 trang

5 – Tài liệu quản trị bộ phận bar
5.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar, bao gồm:
5.1.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar – 04 trang
5.1.2 – Thẻ kho bar – 01 trang
5.1.3 – Báo cáo xuất hàng bar hàng ngày – 01 trang

5.2 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bar – 05 trang
5.3 – Quy định gửi rượu – mua rượu – 04 trang

6 – Tài liệu quản trị bộ phận bếp
6.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn, bao gồm
6.1.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn – 05 trang
6.1.2 – Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn – 01 trang
6.1.3 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng – 01 trang
6.1.4 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng. – 01 trang

6.2 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, bao gồm:
6.2.1 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu – 04 trang
6.2.2 – Mẫu danh mục gia vị – 01 trang

6.3 – Quy trình chế biến
6.3.1 – Quy trình chế biến, 6 trang. – 05 trang
6.3.2 – Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn. – 01 trang

6.4 – Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến – 04 trang


6.5 – Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết. – 04 trang
6.6 – Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác – 03 trang
  7 – Tài liệu quản trị bộ phận thu ngân
7.1 – Quy định xuất và quản lý hoá đơn – 08 trang
7.2 – Bảng theo dõi hóa đơn VAT – 01 trang
7.3 – Bảng thông tin hóa đơn – 01 trang
7.4 – Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày – 07 trang
7.5 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân – 05 trang
7.6 – Hướng dẫn phát hiện tiền giả – 10 trang
7.7 – Hướng dẫn quản lý tiền – 03 trang
7.8 – Biên bản giao tiền – 01 trang
7.9 – Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân – 04 trang
8 – Tài liệu quản trị bộ phận vệ sinh
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh WC – 05 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn… – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn lau kính – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn – 05 trang
8.1 – Quy trình rửa chén bát – 04 trang

9 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
9.1 – Quy trình mua hàng – 11 trang
9.2 – Phiếu yêu cầu mua hàng – 01 trang
9.3 – Danh sách nhà cung ứng được chọn – 01 trang
9.4 – Thư yêu cầu chào hàng – 01 trang
9.5 – Bản đánh giá chào hàng – 01 trang
9.6 – Danh sách nhà cung ứng chính thức – 01 trang
9.7 – Biên bản giao hàng – 01 trang
9.8 – Biên bản thanh lý hợp đồng – 01 trang
9.9 – Hồ sơ nhà cung ứng – 01 trang

10 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
10.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa, bao gồm:
10.1.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa – 09 trang
10.1.2 – Phiếu đề nghị xuất hàng – 01 trang
10.1.3 – Phiếu đề nghị nhập hàng – 01 trang

10.2 – Quy định sắp xếp lưu kho – 04 trang

10.3.1 – Quy định định mức tồn kho – 04 trang
10.3.2 – Bảng định mức tồn kho tối thiểu – 01 trang

11 – Quản trị hành chánh nhân sự.
11.1 – Hệ thống quy định công ty.
11.1.1 – Điều lệ công ty  – 15 trang
11.1.2 – Nội quy chung công ty  – 04 trang
11.1.3 – Nội quy công ty tổng hợp – 10 trang
11.1.4 – Nội quy xưởng SX  – 04 trang
11.1.5 – Quy định bốc xếp  – 04 trang
11.1.6 – Quy định lề lối làm việc  – 08 trang
11.1.7 – Quy định pḥòng gian bảo mật  – 05 trang
11.1.8 – Quy định quản lý và sử dụng điện năng.  – 04 trang
11.1.9 – Quy định ra vào cổng của khách hàng. – 06 trang
11.1.10 – Quy định sử dụng điện thoại  – 04 trang
11.1.11 – Quy định sử dụng máy photo – 04 trang
11.1.12 – Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ.  – 04 trang
11.1.13 – Thoả ước lao động tập thể – 16 trang

11.2 – Quy trình Tuyển dụng.
11.2.1 – Quy trình tuyển dụng – 08 trang
11.2.2 – Mẫu tự khai của ứng viên  – 06 trang
11.2.3 – Bản câu hỏi phỏng vấn  – 04 trang
11.2.4 – Bảng đánh giá ứng viên – 01 trang
11.2.5 – Hợp đồng thử việc – 01 trang
11.2.6 – Bảng đánh giá nhân viên mới – 03 trang
11.2.7 – Mẫu hợp đồng lao động – 03 trang

11.3 – Quy trình đào tạo
11.3.1 – Thủ tục đào tạo và biểu mẫu – 11 trang
11.3.2 – Phiếu xác định nhu cầu đào tạo – 01 trang
11.3.3 – Chương trình đào tạo – 01 trang
11.3.4 – Báo cáo kết quả học tập – 01 trang
11.3.5 – Báo cáo kết quả học tập 6 tháng – 01 trang
11.3.6 – Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. – 01 trang

11.4 – Quy chế tổ chức phòng HCNS:
11.4.1 – Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự  – 05 trang
11.4.2 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS  – 04 trang
11.4.3 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự – 03 trang
11.4.4 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ – 02 trang
11.4.5 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương – 02 trang
11.4.6 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tiếp tân – 03 trang
11.4.7 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của tổ trưởng bảo vệ – 02 trang
11.4.8 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ – 03 trang
11.4.9 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính – 02 trang

11.5 – Quy chế lương thưởng.
11.5.1 – Quy chế lương công ty – 07 trang
11.5.2 – Bảng lương bộ phận  – 01 trang
11.5.3 – Phiếu lương  – 01 trang
11.5.4 – Quy định khen thưởng và kỷ luật  – 06 trang
11.5.5 – Quy chế lương thửơng của nhân viên bán hàng – 02 trang

11.6 – Quản lý kỷ luật.
11.6.1 – Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại – 05 trang
11.6.2 – Biên bản vi phạm – 01 trang
11.6.3 – Biên bản kiểm điểm cá nhân – 01 trang
11.6.4 – Biên bản họp xem xét kỷ luật – 01 trang

11.7 – Quy định lập kế hoạch công tác:
11.7.1 – Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc – 04 trang
11.7.2 – Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môn – 01 trang
11.7.3 – Mẫu kế hoạch công tác năm – 01 trang
11.7.4 – Mẫu kế hoạch công tác tháng – 01 trang
11.7.5 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang

11.8 – Quy định báo cáo công việc.
11.8.1 – Quy định chế độ báo cáo nội bộ – 07 trang
11.8.2 – Mẫu báo cáo công tác tuần – 01 trang

11.9 – Quy định đánh giá công việc:
11.9.1 – Đánh giá công việc theo phương pháp công – trừ  – 06 trang
11.9.2 – Đánh giá công viêc theo tiêu chuẩn – 01 trang

11.10 – Quản trị văn phòng phẩm.
11.10.1 – Quy định cấp phát và quản lý VPP – 05 trang
11.10.2 – Phiếu đề nghị VPP – 01 trang
11.10.3 – Thẻ kho VPP – 01 trang

11.11 – Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.
11.11.1 – Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên – 03 trang
11.11.2 – Danh sách CNV công ty – 01 trang

11.12 – Quản lý nhân sự.
11.12.1 – Quy định quản lý nhân sự công ty – 05 trang
11.12.2 – Mẫu đơn xin nghỉ phép – 01 trang
11.12.3 – Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng – 01 trang
11.12.4 – Mẫu đơn xin nghỉ việc – 01 trang

11.13 – Quy trình kiểm soát tài liệu.
11.13.1 – Quy định kiểm soát tài liệu – 12 trang
11.13.2 – Phiếu đề nghị làm tài liệu mới – 02 trang
11.13.3 – Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài – 02 trang
11.13.4 – Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu – 01 trang
11.13.5 – Danh sách phân phối tài liệu – 01 trang
11.13.6 – Danh mục tài liệu – 01 trang

11.14 – Quy trình kiểm soát hồ sơ.
11.14.1 – Thủ tục kiểm soát hồ sơ – 07 trang
11.14.2 – Danh sách hồ sơ – 01 trang

11.15 – Quy trình cải tiến.
11.15.1 – Quy trình cải tiến – 06 trang
11.15.2 – Phiếu cải tiến – 01 trang

11.16 – Quản trị phòng cháy chữa cháy.
11.16.1 – Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả – 01 trang
11.16.2 – Kế hoạch thoát hiểm mẫu – 01 trang
11.16.3 – Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ – 04 trang
11.16.4 – Nội quy PCCC – 01 trang
11.16.5 – Các dụng cu PCCC thường sử dụng – 01 trang
11.16.6 – Hướng dẫn sử dụng bình PCCC – 01 trang

11.17 – Quản trị tài sản.
11.17.1 – Quy định quản lý tài sản – 05 trang
11.17.2 – Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản – 05 trang
11.17.3 – Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản – 02 trang
11.17.4 – Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị – 01 trang
11.17.5 – Phiếu yêu cầu sửa chữa – 01 trang
11.17.6 – Biên bản kiểm tra tài sản – 01 trang
11.17.7 – Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản – 01 trang
11.17.8 – Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản – 01 trang
11.17.9 – Kế hoạch kiểm kê – 01 trang
11.17.10 – Mã thiết bị – 01 trang

11.18 – Quản trị bảo vệ.
11.18.1 – Quy định ra vào cổng – 05 trang
11.18.2 – Sổ theo dõi nhập hàng – 01 trang
11.18.3 – Sổ theo dõi xuất hàng – 01 trang
11.18.4 – Checklist kiểm tra công tác bảo vệ – 06 trang
11.18.5 – Mẫu hợp đồng bảo vệ – 10 trang

11.19 – Vệ sinh lao động – 02 trang

11.20 – Quy trình tính toán và trả lương.
11.20.1 – Quy định tính toán và trả lương – 12 trang
11.20.2 – Bảng báo sản lượng tháng – 01 trang
11.20.3 – Bảng đơn giá SP – 01 trang
11.20.4 – Bảng tổng lương SP – 01 trang
11.20.5 – Bảng lương thời gian – 01 trang
11.20.6 – Bảng lương SP – 01 trang

11.21 – Quy định xem xét lãnh đạo công ty.
11.21.1 – Quy trình xem xét của lãnh đạo – 06 trang
11.21.2 – Thông báo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.3 – Biên bản họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.4 – Báo cáo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang

11.22 – Quy định đánh giá nội bộ.
11.22.1 – Quy trình đánh giá nội bộ – 09 trang
11.22.2 – Chương trình đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.3 – Phiếu ghi chép đánh giá viên – 01 trang
11.22.4 – Lịch đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.5 – Kết quả đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.6 – Mẫu phiếu câu hỏi của đánh giá viên – 01 trang
11.22.7 – Danh mục câu hỏi để đánh giá nội bộ – 08 trang

12 – Quy trình TCKT.
12.1 – Quy chế tài chính 1  – 11 trang
12.2 – Quy chế tài chính 2 – 08 trang
12.3 – Quy định lập và lưa sổ sách kế toán – 06 trang
12.4 – HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  – 05 trang
12.5 – Hướng dẫn công việc hạch toán – 08 trang
12.6 – Quy trình quyết toán thuế VÁT  – 07 trang
12.7 – Quy định về chứng từ thanh toán – 05 trang
12.8 – Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng – 06 trang
12.9 – Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi – 10 trang
12.1 – Quy trình thu chi tiến mặt – 07 trang
12.11 – Quy trình tính lương và thanh toán lương – 06 trang
12.12 – Quy trình chi tiêu nội bộ – 09 trang
12.13 – Quy trình kiểm toán nội bộ – 06 trang
12.14 – Biểu mẫu tài chính kế toán  – 01 trang
12.14.1 – Bảng dự trù chi phí – 01 trang
12.14.2 – Phiếu thu chi. – 01 trang
12.14.3 – Mẫu kế hoạch tài chính tháng – 01 trang
12.14.4 – Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh – 01 trang
12.14.5 – Phiếu đề nghị duyệt chi. – 01 trang
12.14.6 – Phiếu đề nghị tạm ứng. – 01 trang
12.14.7 – Phiếu đề nghị thanh toán. – 01 trang
12.14.8 – Phiếu đề xuất mua. – 01 trang
12.14.9 – Phíêu dự toán chi tiêu. – 01 trang
12.14.10 – Phiếu thanh toán tạm ứng – 01 trang

Quay lại.+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Đang cập nhật.

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Phần này đang updated.

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

nt

nt

nt

dsfdsfds

Nhà hàng là một trong những loại hình kinh doanh thử thách nhất để bắt đầu. Nó đòi hỏi sự tận tâm và khả năng nắm bắt chi tiết. Từng bước hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn quản lý cả quá trình để bắt đầu kinh doanh nhà hàng, từ việc lựa chọn ý tưởng tới việc tìm địa điểm và nhân viên.

Xu hướng ăn ở nhà hàng ngày càng gia tăng ở bất kì quốc gia nào. Chỉ tính riêng ở Mỹ, người ta dự đoán vào khoảng năm 2010, ngành công nghiệp nhà hàng sẽ đạt doanh thu khoảng 577 tỉ USD/năm. Với tốc độ phát triển như ngày nay, Việt Nam cũng sẽ không tránh khỏi xu thế đó.

Mặc dù tương lai kinh doanh nhà hàng có vẻ tươi sáng nhưng không có gì đảm bảo ai cũng có thể thành công trong ngành này. Thậm chí những người kinh doanh thành công nhất cũng cho rằng đó không phải là ngành “kiếm tiền nhanh chóng”. Nó giống với một ngành “làm việc chăm chỉ và tìm kế sinh nhai” hơn.

Một thực tế hiển nhiên là có rất nhiều nhà hàng bị thua lỗ trong năm đầu kinh doanh mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu hoạch định. Điều này có nghĩa kinh doanh nhà hàng là một nghề phức tạp? Không hẳn như vậy, thực tế, bạn càng tổ chức hợp lý, cơ hội thành công càng cao. Robert Owens, chủ của nhà hàng kinh doanh đồ biển RV tại Bắc Carolina cho biết “Kinh doanh nhà hàng là ngành kinh doanh đơn giản mà con người làm cho nó phức tạp lên”. Công thức thành công của ông là đồ ăn chất lượng và phục vụ tốt-phương pháp rất có hiệu quả đối với ông trong gần một phần tư thế kỷ qua.

Dù ước mơ của bạn là mở một nhà hàng ăn tối truyền thống, hiệu bánh pizza kiểu New York, buffet Trung Quốc hay tiệm cà phê, bạn cũng có thể áp dụng từng bước dưới đây:

Thị trường mục tiêu

Không có một nhà hàng nào đủ sức hấp dẫn với tất cả mọi người. Đó là một thực tế mà nhiều người mới bước vào kinh doanh khó chấp nhận. Vì thế, hãy chỉ nhắm vào 5 hay 10% thị trường và phục vụ tốt, thế là bạn đã thành công.

Bạn có thể phân đoạn thị trường theo độ tuổi, theo thu nhập, sở thích hay nhà hàng đặc thù (nhà hàng dinh dưỡng, nhà hàng ăn chay…). Tuỳ từng cách phân đoạn, bạn tìm hiểu đặc điểm của từng đối tượng để có cách thức kinh doanh phù hợp. Ví dụ phân đoạn theo độ tuổi:

– Thế hệ Y: thế hệ này, còn được gọi là thế hệ thiên niên kỷ, sinh từ năm 1980 trở về sau. Thế hệ này rất năng động, thích cái mới, dễ cuốn vào trào lưu, muốn khẳng định mình và khá độc lập.

-Thế hệ X: là những người đã trưởng thành trẻ tuổi, được sinh ra trong khoảng 1965-1977. Họ bắt đầu trầm hơn, không thích bị chú ý, chín chắn và quan tâm tới thực chất.

-Thế hệ sinh từ năm 1946-1964: ở lứa tuổi này họ đã có một sự nghiệp ổn định, ưa thích sự sang trọng…

Cần phân tích đặc điểm của từng khách hàng để lựa chọn khách hàng mục tiêu nhằm phục vụ một cách hiệu quả nhất.

Lựa chọn địa điểm

Tuỳ thuộc vào số tiền bạn có thể đầu tư vào việc mở nhà hàng và loại hình nhà hàng mà bạn lựa chọn để có hướng tìm địa điểm phù hợp.

Không phải hầu hết các nhà hàng đều cần gần nơi đông dân cư, tuy nhiên đối với những nhà hàng phụ thuộc vào đặc điểm này, cần lưu ý một số điểm khi lựa chọn nơi kinh doanh:

-Lượng bán hàng dự kiến. Địa điểm bán hàng ảnh hưởng như thế nào tới khối lượng bán của bạn?

-Giao thông. Xem xét lưu lượng người đi bộ và đi xe. Có khoảng bao nhiêu lượt người đi bộ và đi xe qua lại mỗi ngày? Địa điểm có thuận lợi cho việc dừng chân của khách hàng hay không?

-Nhân khẩu học. Những người sống và làm việc gần địa điểm đó có phù hợp với khách hàng mục tiêu của bạn không?

-Khả năng thanh toán tiền thuê địa điểm. Nếu bạn đã tính toán lỗ lãi trong năm đầu kinh doanh, bạn sẽ biết con số gần chính xác doanh thu bạn sẽ đạt được là bao nhiêu và dùng con số này để quyết định nên thuê địa điểm với mức bao nhiêu thì vừa.

-Thuận lợi dừng đỗ xe. Địa điểm phải đảm bảo có chỗ để xe cho khách và dễ dừng đỗ.

-Gần các cửa hàng khác. Những cửa hàng gần kề có thể ảnh hưởng tới doanh số của bạn, sự có mặt của họ tác động bất lợi hay có lợi?

-Lịch sử của địa điểm. Tìm hiểu lịch sử trước khi quyết định thuê hay không. Ai là người thuê trước đó và tại sao họ lại không thuê nữa?

-Phát triển trong tương lai. Tìm hiểu chiến lược quy hoạch của địa phương để biết trước liệu có sự thay đổi nào liên quan đến địa điểm bạn định thuê hay không?

-Các điều khoản thuê. Tìm hiểu kỹ hợp đồng thuê để có những thoả thuận hợp lý nhất.

Bố trí, sắp đặt

Sắp đặt và thiết kế là những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của nhà hàng. Bạn cần thiết kế hợp lý cho khu chế biến, khu bếp, khu trữ hàng, khu văn phòng và khu dành cho khách. Thông thường, khu dành cho khách ăn chiếm từ 40-60% diện tích nhà hàng, 30% dành cho khu chế biến và nấu nướng, phần còn lại là khu trữ hàng và khu văn phòng.

-Khu dành cho khách: đây là khu giúp bạn kiếm tiền, chính vì thế đừng cắt xén nó khi thiết kế. Hãy dành thời gian thăm càng nhiều nhà hàng càng tốt để phân tích cách bài trí của những nhà hàng đó. Hãy quan sát thái độ của những khách hàng tới ăn, họ phản ứng ra sao với những cách bài trí đó? Chúng tiện lợi hay không? Phân tích những cái hay và dở để rút kinh nghiệm.

Cách thiết kế khu dành cho khách phụ thuộc vào quan niệm của bạn. Thống kê cho thấy 40 đến 50% khách hàng tới theo đôi, 30% đi một mình hoặc nhóm 3 người, 20% đi theo nhóm từ 4 người trở lên. Để đáp ứng từng nhóm khách khác nhau, hãy dùng bàn cho 2 người và dùng loại có thể di chuyển để lắp ghép thành bàn rộng hơn. Cách này giúp bạn linh hoạt hơn trong việc phục vụ từng nhóm khách hàng khác nhau.

-Khu chế biến. Các khu chế biến trong nhà hàng thường rơi vào tình trạng thiết kế không hiệu quả. Hãy nắm rõ thực đơn trong đầu để xác định từng yếu tố trong khu vực chế biến. Bạn cũng cần khu vực dành cho việc nhận, cất giữ nguyên liệu, sơ chế, nấu, rửa chén bát, khu đựng rác, thuận lợi cho nhân viên và khu dành cho văn phòng.

Hãy sắp xếp khu chế biến thức ăn sao cho chỉ cách khu nấu nướng vài bước chân. Cách thiết kế của bạn cũng nên cho phép hai đầu bếp hoặc nhiều hơn cùng làm khi có nhiều khách.

Lên thực đơn

Thực đơn là danh sách các món ăn hay đồ uống mà nhà hàng của bạn hiện có, được đưa ra để khách hàng lựa chọn. Khi lên thực đơn, bạn cần lưu ý đến trẻ em nếu khách hàng mục tiêu của bạn bao gồm cả đối tượng này, ví dụ như thiết kế một số món với khẩu phần nhỏ hơn để hấp dẫn các em nhỏ.

Thực đơn có xu hướng ngày càng dài và điều này chỉ khiến cho khách hàng thêm rối trí. Hãy sắp xếp các món theo mục, cố gắng cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn nhất nhưng với thực đơn ngắn gọn nhất.

Những quy định về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm cần được đặt lên hàng đầu khi bạn dấn thân vào việc kinh doanh nhà hàng. Bạn cần tìm hiểu về những quy định an toàn thực phẩm mà các nhà chức trách đã đưa ra để thực hiện cho đúng. Uy tín của nhà hàng sẽ rất khó lấy lại nếu bạn để khách hàng của mình bị ngộ độc, ngoài ra bạn còn phải trả chi phí điều trị không nhỏ cho khách hàng.

Tuyển nhân viên

Bước đầu tiên trong chương trình tuyển dụng nhân viên là quyết định chính xác bạn muốn nhân viên làm gì. Bảng mô tả công việc không nhất thiết phải quy mô như của các công ty lớn, điều quan trọng là nó phải liệt kê được trách nhiệm và phận sự của từng công việc.

Tiếp theo bạn cần lập bảng quy định mức lương. Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên nghiên cứu mức lương chung trong ngành, sau đó đặt ra mức lương tối đa và tối thiểu đối với từng vị trí để việc trả lương dựa vào năng lực được linh hoạt hơn.

Có một số vị trí đặc biệt bạn cần lưu tâm:

Người quản lý: Vị trí quan trọng nhất trong hầu hết các nhà hàng là người quản lý. Tốt nhất là người đó phải đã từng quản lý một hay nhiều nhà hàng và có mối quan hệ với các nhà cung cấp thực phẩm. Chắc chắn bạn cũng muốn có được một người quản lý có kỹ năng và khả năng giám sát nhân viên đồng thời vẫn làm toát lên phong cách và cá tính của nhà hàng. Để có được người quản lý như thế bạn cần phải trả mức lương tương xứng và nên tuyển trước khi mở cửa hàng ít nhất 1 tháng để họ có thể tư vấn cho bạn.

Bếp trưởng và đầu bếp: khi mới bắt đầu bạn có thể cần 3 đầu bếp, 2 người làm toàn thời gian và 1-bán thời gian, giờ làm việc từ 10 h sáng đến 4 h chiều hoặc từ 4 h chiều tới lúc đóng cửa. Người làm bán thời gian được bố trí vào những giờ cao điểm, cuối tuần hoặc ngày lễ.

Người phục vụ: họ là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng của bạn, vì thế họ cần phải tạo ra ấn tượng dễ chịu và có thể làm việc tốt dưới áp lực lớn, cùng lúc phục vụ nhiều bàn mà vẫn giữ được vẻ tươi tỉnh.

Đối với bất kì nhân viên nào bạn cũng nên cho họ biết triết lý của nhà hàng cũng như hình ảnh mà bạn muốn xây dựng để cùng nhau phấn đấu.

Chiến lược marketing và quảng bá

Bất cứ công ty nào cũng cần có một kế hoạch marketing và loại hình kinh doanh nhà hàng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên dù áp dụng chiến lược marketing nào đi chăng nữa bạn cũng không nên bỏ qua phương pháp marketing truyền miệng bởi theo nghiên cứu, đây là phương pháp quảng cáo tốt nhất đối với ngành kinh doanh thực phẩm.

Khi khai trương nhà hàng bạn có thể gửi giấy mời dùng bữa miễn phí tới những nhân vật tiêu biểu trong tập khách hàng mà bạn nhắm tới. Đăng kí tên trên danh sách các địa chỉ ẩm thực, sách hướng dẫn du lịch, quảng cáo trên các phương tiện thông tin hoặc giới thiệu cách chế biến một vài món ăn đặc trưng của nhà hàng trên tạp chí.

(Theo Entrepreneur) 

 Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Đang updated. 

1.  Phương pháp marketing cho nhà hàng.

2. Xây dựng thương hiệu cho nhà hàng

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

1. Phần mềm Quản lý nhà hàng – VsRMS. www.namtien.com

2. PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIÊP QUẢN LÝ NHÀ HÀNG – EZIRES

3. phần mềm quản lý nhà hàng DOLPHINS RESTAURANT. http://tinhoctrevietnam.com; http://tinhoctre.com.vn

4. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY
http://www.ato.vn

5. Phần mềm QLNH. HÀ Nội. Website. http://www.ADsoft-corp.com 6.  Phần mềm quản lý nhà hàng. HCM. www.vnyi.com

7.  Phần mềm quản lý nhà hàng. www.vmccsoft.com

8.   Phần mềm QLNH. www.vsoftgroup.com

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

 

 

Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng ver1.0. Kích vào đây.

Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng ver2.0. Kích vào đây.

 

Hệ thống quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

 

Danh mục dịch vụ tư vấn nhà hàng, khách sạn. Kích vào đây.

 

Các phần mềm quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

 

Xây dựng kế hoạch marketing nhà hàng. Kích vào đây.

 

Nghệ thuật kinh doanh nhà hàng (tham khảo). Kích vào đây

 

Xây dựng chuỗi nhà hàng Kích vào đây

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

 

 

I/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG:

 

Diễn giải

 

         Việc xác định các nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó xây dựng các quy trình hoặc tài liệu nhằm đáp ứng các nhu cầu đó là rất quan trọng cho mọi ngành kinh doanh.

 

         Các tài liệu này liên quan đến tất cả các bộ phận điều hành, bàn, bếp, bar, thu ngân….do vậy ngoài các tài liệu training riêng cho các bộ phận thì tài liệu nào dưới đây liên quan đến bộ phận nào sẽ được sử dựng để huấn luyện cho bộ phận đó.

 

         Về nguyên tắc, các quy trình sau đây là main procedures của hệ thống quản lý, các quy trình con khác được xây dựng trên các quy trình này.

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình phục vụ trực tiếp –    Nêu ra các bước mà khách hàng được phục vụ.–    Ghi rõ yêu cầu của từng bước 
2 Quy trình đặt bàn –    Các bước để khách hàng đặt bàn.–     Ghi rõ yêu cầu của từng bước. 
3 Quy trình phục vụ hội nghị, tiệc… –    Các bước liên quan đến việc đặt hội nghị, tiệc.–    Ghi rõ yêu cầu của từng bước 
4 Tài liệu training về món ăn dành cho NV bộ phận bàn  –    Các đặc sắc, xuất xứ món ăn, xuất xứ nguyên liệu, giải thích tên gọi.–    Cách thức phục vụ, sử dụng loại chén…gì.–    Cách thức ăn ntn? 
5 Tài liệu training về thức uống.  –    Các đặc sắc, xuất xứ thức uống, xuất xứ nguyên liệu, giải thích tên gọi.–    Cách thức phục vụ, sử dụng loại ly…gì.–    Cách thức uống ntn? Cách thức bảo quản trong quá trình uống. 
6 Tài liệu training về nhà hàng –    Lịch sử hình thành.–    Ý nghĩa của tên gọi, các màu sắc, slogan…đặc trưng.–    Ban quản lý và nhà đâu tư của nhà hàng–    Các đặc trưng cơ bản của nhà hàng.–    Đặc trưng cơ bản về ẩm thực. 
7 Tài liệu training về khách hàng –    Khách hàng của chúng ta có đặc điểm ntn?–    Tại sao họ đến đây?–    Mong muốn của khách hàng là gi?–    Bạn phải làm gì để thực hiện các mong muốn đó (đối với từng vị trí)….–     Triết lý về khách hàng của nhà hàng? 
8 Menu –     NV các bộ phận phải học thuộc menu.–     Cách tổ chức menu sao cho NV có thể dễ dàng nhớ mã món và quan trọng là khách hàng dễ dàng tìm kiếm. 
9 Hướng dẫn giao tiếp với khách hàng –         Các quy định về cách thức giao tiếp.–         13 quy tắc giao tiếp trong nhà hàng.–     Quy định vệ sinh và hình thức cá nhân. 
10 Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng –    Hướng dẫn nhân viên và các cấp quản lý cách thức và trình tự xử lý khiếu nại của khách. 
11 Các chính sách với khách hàng –     Chính sách giảm giá?–     Chính sách trong trường hợp khách hàng mang thức uống tới.–    Trường hợp khách hàng làm hư hỏng các vật dụng của nhà hàng.–     Chính sách đối với khách hàng VIP hoặc khách quen. 

 II/ CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CHUNG:Diễn giải 

         Các tài liệu dưới đây hon quan đến bộ phận nào thì phải tiến hành training cho bộ phận đó.

 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Cẩm nang hoạt động –    Tương tự như hiến pháp của một công ty 
2 Sổ tay nhân viên –    Các quy định, nội quy, chính sách với nhân viên, các thủ tục nhân sự với nhân viên và các cấp quản lý. 
3 Quy chế tổ chức của công ty –    Mô tả công việc và yêu cầu với lãnh đạo cấp cao.–    Mô tả công việc và yêu cầu với các bộ phận. 
4 Quy chế tổ chức của các bộ phận trực thuộc  –    Bếp–    Bàn: lễ tân, runner, order,–    Bar–    HCNS = nhân viên nhân sự, tạp vụ, bảo vệ…–    Kế toán–    Kho và mua hàng–    Quy chế đối với PG của các hon rượu nếu có. 
5 Quy định chế độ lập kế hoạch và báo cáo tuần  –    Cách thức lập kế hoạch và báo cáo.–    Áp dụng cho các đối tượng nào?
6 Quy trình phân công công việc nhà hàng  –    Quy định cách thức phân ca, thời gian nghỉ–    Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp: bàn, bar, bếp….
7 Quy định quản lý tiền TIF  –    Cách thức nhận tiền TIP và quản lý–    Cách thức phân chia 
8 Quy định order và thanh toán nội bộ  –    Áp dụng cho những người được quyền order–    Thủ tục là gì?
9 Quy định chế độ báo cáo nội bộ  –    Các cấp cần có hệ thống báo cáo ntn cho cấp cao hơn theo định kỳ ngày, tuần, tháng, năm…. 
10 Quy định quản ly tài sản.  –    Quản lý danh mục tài sản các bộ phận–    Kiểm kê định kỳ–    Luân chuyển tài sản–    Quy trình mua các tài sản, trang thiết bị. 
11 Quy định về tiếp nhận và xử lý hong tin.  –    Cách thức nhận và chuyển giao tài liệu giữa các bộ phận, nội bộ và bên ngoài.
12 Quy chế lương, thưởng và các chế độ  –    Bảng lương cơ bản–    Bảng thưởng–    Bảng hệ số các phụ cấp và chế độ–    Cách thức tăng lương, xét lương… 
13 Quy định quản lý tài liệu và hồ sơ  –    Quản lý các loại hồ sơ của công ty–     Phân cấp quản lý tài liệu.
14 Hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà hàng  –     Kiểm soát tài sản–     Kiểm soát NVL nhập, giá cả–     Kiểm soát tiêu hao nguyên liệu chế biến–      Kiểm soát việc sử dụng máy móc–      Kiểm soát tiền hàng: qua hệ thống bill, tức quy định quản lý và kiểm soát bill–     Tham khảo 81 loại rủi ro thường có trong nhà hàng. 
15 Quy định chế độ họp của công ty và các bộ phận –     Chế độ họp giao ban công ty.–     Họp đầu ca của các bộ phận 
16 Quy định tiêu chuẩn các vật dụng phục vụ –     Thông thường sau một thời gian thì các vật dụng nhà hàng sẽ bị xuống cấp, do vậy quy định này giúp các vật dụng luôn đảm bảo tiêu chuẩn các vật dụng và môi trường của khách hàng. 

III/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BẢO VỆ: Ghi chú:

         Nhiều tổ chức không cho rằng bảo vệ có vị trí quá quan trọng.         Trong ngành nhà hàng, bảo vệ là người đầu tiên và cuối cùng tiếp xúc với nhà hàng, do vậy họ giống như người chủ nhà chào và tiễn khách.

 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy định quản lý tài sản, NVL ra vào nhà hàng –         Kiểm soát tài sản ra/vào.–         Tài sản điều động. 
2 Quy trình tiếp khách Phân loại các đối tượng–         Khách của công ty–         Khách của nhà hàng–         Nhà cung ứng–         Người xin việc… 
3 Quy định quản lý tài sản do bộ phận bảo vệ quản lý –         Dù, vé xe, đèn pin,
4 Quy định quản lý bộ chìa khoá nhà hàng, khoá và bảo vệ đêm –         Kiểm soát an ninh đêm ntn?–         Quản lý bộ chìa khoá toàn nhà hàng hay của từng bộ phận.
5 Quy trình giữ xe ô tô   
6 Quy trình giữ xe máy   
7 Hướng dẫn xử lý tình huống đối với bảo vệ –         Đặc biệt là các tình huống liên quan đến an ninh.
8 Quản trị phòng cháy chữa cháy.  

  IV/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BÀN 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân  
2 Hướng dẫn công việc nhân viên order  
3 Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn  
4 Hướng dẫn công việc nhân viên check món  
5 Hướng dẫn xếp bàn   
6 Hướng dẫn set vật dụng trên bàn  
7 Hướng dẫn xếp khăn   
8 Hướng dẫn sắp xếp khay phục vụ  
9 Hướng dẫn cách ghi order  
10  Hướng dẫn chuẩn bị vào ca và cuối ca  
11 Hướng dẫn phục vụ khách VIP  
12 Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ –     Ví dụ: khách gây sự, khách đánh nhau….
13 Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ  
14 Hướng dẫn công việc của giám sát nhà hàng  

  IV/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BAR 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn pha chế các loại thức uống  
2 Quy định gửi rượu   
3 Quy định quản lý các loại tài sản quầy bar  
4 Quy định quản lý hàng hoá quầy bar  
5 Quy định định mức pha chế các loại  
6 Quy định vệ sinh và lau chùi các vật dụng quầy bar  
7 Bảng tiêu chuẩn các thức uống  

  V/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BẾP 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn sơ chế các loại NVL  
2 Tiêu chuẩn các loại NVL   
3 Bảng tiêu chuẩn món ăn   
4 Quy định cách thức bảo quản các loại NVL, gia vị  
5 Hướng dẫn săp xếp các loại gia vị, vật dụng bếp  
6 Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn  
7  Quy định quản lý các loại vật dụng, trang thiết bị bếp  
8 Quy trình định mức, cách thức chế biến các món ăn  
9 Quy trình ra món   
10 Quy định vệ sinh và lau chùi các vật dụng bếp  

  VI/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN THU NGÂN 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy định xuất và quản lý hoá đơn  
2 Bảng theo dõi hóa đơn VAT  
3 Bảng thông tin hóa đơn  
4 Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày  
5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân  
6 Hướng dẫn phát hiện tiền giả  
7  Hướng dẫn quản lý tiền –         Có quy định định mức tiền lẻ các loại
8 Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân  
9 Hướng dẫn sử dụng các loại máy cà thẻ  

  VII/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN TẠP VỤ VỆ SINH 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Hướng dẫn vệ sinh WC  
2 Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn…  
3 Hướng dẫn lau kính  
4 Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn  
5 Quy trình rửa sàn, gỗ  
6 Quy trình rửa chén bát  
7 Quy trình quản lý và vận chuyển các loại rác  
8 Quy định bán các loại chai, thùng carton…  

  VIII/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN MUA HÀNG 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình mua NVL nội địa  
2 Quy trình mua NVL nhập khẩu  
3 Quy trình mua tài sản, trang thiết bị  
4 Quy trình đánh giá nhà cung ứng  
5 Quy trình khảo sát giá thị trường  

 Ngoài các tài liệu trên đây và một số tài liệu chung theo phần I, II, nhân viên mua hàng phải có:

         Danh sách hàng hoá thống nhất mã số, tiêu chuẩn so với kho, bếp, bàn, bar…         Bảng tiêu chuẩn hàng hoá.

  IX/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN KHO 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy định quản lý, cập nhật sơ đồ kho  
2 Quy định xuất nhập hàng hoá trong kho –   Lưu ý nguyên tắc FIFO
3 Quy định định mức tồn kho tối thiểu  
4 Quy định cách thức sắp xếp hàng hoá trong kho  

  IX/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN HCNS 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình Tuyển dụng.  
2 Quy trình đào tạo –          
3 Quản lý kỷ luật.  
4 Quy định đánh giá công việc  
5 Quản trị văn phòng phẩm.  
6 Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.  
7 Quản lý các thủ tục nhân sự –         Nghỉ phép–         Nghỉ việc riêng–         Nghỉ việc….
8 Quy định sử dụng điện thoại  
9 Quy chế sử dụng và hoạt động canteen  
10 Quy định bảo trì, máy móc thiết bị, cơ sở vật chất của nhà hàng  
11 Quy định quản lý tủ thuốc nhà hàng  

  IX/ CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN KẾ TOÁN 

Stt

Tên quy trình Mục đích/ Yêu cầu
1 Quy trình thanh toán –         Kế hoạch thanh toán định kỳ nhà cung cấp.–         Thanh toán mua hàng… 
2 Quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng –         Nguyên tắc tạm ứng của NV và bộ phận mua hàng–         Quy trình tạm ứng và kết toán tạm ứng 
3 Quy trình tính lương và thanh toán lương  
4 Hướng dẫn kiểm tra bill –         Kiểm soát bill: phòng ngừa gian lận tiền bạc của thu ngân, bàn hoặc bếp 
5 Quy định quản lý xuất nhập chứng từ, số liệu kho –         Theo dõi số liệu xuất nhập tồn–         Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ. 
6 Hướng dẫn công việc kế toán ngân hàng –         Quản lý tài khoản công ty–         Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách 
7 Theo dõi công nợ –         Theo dõi công nợ khách đặt bàn hoặc kỳ hợp đồng sử dụng dài hạn. 
8 Quy định quản lý hoá đơn –         Theo dõi việc xuất hoá đơn.–         Huấn luyện viết và sử dụng hoá đơn cho thu ngân–         Theo dõi việc gửi hoá đơn cho khách (trường hợp khách muốn nhận hoá đơn nhưng chưa lấy ngay). 
9 Hướng dẫn công việc thủ quỹ –         Chuẩn bị tiền lẻ–         Quy trình xuất nhập quỹ–         Quản lý chìa khoá két 

 Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

DANH MỤC TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG,  CAFE

A – TÓM TẮT:
Tài liệu không phải dưới dạng phần mềm hay sách, mà là các file word, mỗi một quy trình hay biểu mẫu là môt file riêng,  do vậy bạn dễ dàng tham khảo, chỉnh sửa, cải tiến theo thực tế áp dụng.

B – DANH MỤC:
1 – Tài liệu quản trị công ty:
1.1 – Quy chế tổ chức công ty, bao gồm:
1.1.1 – Quy chế tổ chức bộ phận quản lý nhà hàng – 18 trang
1.1.2 – Quy chế tổ chức bộ phận bếp – 11 trang
1.1.3 – Quy chế tổ chức phòng TCKT – 10 trang
1.1.4 – Quy chế tổ chức phòng marketing – 07 trang
1.1.5 – Quy chế tổ chức phòng HCNS – 12 trang

1.2 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần, bao gồm:
1.2.1 – Quy định lập kế họach & báo cáo tuần – 04 trang
1.2.2 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang
1.2.3 – Mẫu báo cáo tuần – 01 trang

1.3 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, bao gồm:
1.3.1 – Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin – 04 trang
1.3.2 – Sổ Công văn đến – 01 trang
1.3.3 – Sổ giao nhận tài liệu/hồ sơ – 01 trang
1.3.4 – Sổ Công văn đi – 01 trang
1.3.5 – Mẫu quyết định – 01 trang
1.3.6 – Mẫu thông báo – 01 trang
1.3.7 – Điện Fax đi – 01 trang

1.4 – Quy trình phân công công việc nhà hàng, bao gồm:
1.4.1 – Quy trình phân công công việc nhà hàng – 04 trang
1.4.2 – Bảng phân công công việc tuần – 01 trang

1.5 – Quy trình đặt bàn, bao gồm:
1.5.1 – Quy trình đặt bàn – 07 trang
1.5.2 – Phiếu thông tin khách hàng đặt bàn – 01 trang
1.5.3 – Sổ đặt bàn – 01 trang
1.5.4 – Tổng hợp thông tin Khách hàng đặt bàn – 01 trang

1.6 – Quy trình phục vụ trực tiếp, bao gồm:
1.6.1 – Quy trình phục vụ trực tiếp – 05 trang
1.6.2 – Phiếu order – 01 trang
1.6.3 – Hoá đơn dịch vụ – bill – 01 trang

1.7 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng, bao gồm
1.7.1 – Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 06 trang
1.7.2 – Phiếu thu thập ý kiến khách hàng – 01 trang
1.7.3 – Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng – 01 trang

1.8 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng, bao gồm
1.8.1 – Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng – 04 trang
1.8.2 – Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng – 01 trang
1.8.3 – Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng – 01 trang

1.9 – Quy định quản lý tiền TIF, bao gồm
1.9.1 – Quy định quản lý tiền TIF – 04 trang
1.9.2 – Sổ theo dõi tiền TIF – 01 trang
1.9.3 – Bảng tính thưởng TIF – 01 trang

1.10 – Hướng dẫn giao tiếp trong nhà hàng – 05 trang


1.11 – 13 quy tắc giao tiếp với khách hàng – 08 trang
1.12 – Quy định order và thanh toán nội bộ – 03 trang
1.13 – Quy định chính sách giảm giá khuyến mãi – 04 trang
1.14 – Quy định vệ sinh và hình thức cá nhân – 04 trang
  2 – Tài liệu quản trị bộ phận bảo vệ, bao gồm:
2.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên bảo vệ – 05 trang
2.2 – Biên bản vụ việc – 01 trang
2.3 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận bảo vệ – 03 trang

3 – Tài liệu quản trị bộ phận lễ tân
3.1 – Hướng dẫn công việc nhân viên lễ tân – 05 trang

4 – Tài liệu quản trị bộ phận bàn
4.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm:
4.1.1 – Hướng dẫn xếp bàn, bao gồm: – 03 trang
4.1.2 – Mô hình xếp bàn 4 ghế – 01 trang
4.1.3 – Mô hình xếp bàn 6 ghế – 01 trang
4.1.4 – Mô hình xếp bàn 8 ghế – 01 trang
4.1.5 – Mô hình xếp bàn 12 ghế – 01 trang

4.2 – Hướng dẫn cách ghi order – 04 trang
4.3 – Hướng dẫn chuẩn bị bàn – 05 trang
4.4 – Hướng dẫn phục vụ khách Gold VIP – 04 trang
4.5 – Hướng dẫn công việc nhân viên phục vụ – 10 trang
4.6 – Hướng dẫn công việc nhân viên chạy bàn – 04 trang
4.7 – Hướng dẫn công việc check món – 04 trang
4.8 – Hướng dẫn xử lý tình huống NV phục vụ – 05 trang
4.9 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bộ phận phục vụ – 06 trang

5 – Tài liệu quản trị bộ phận bar
5.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar, bao gồm:
5.1.1 – Quy định quản lý hàng hoá quầy bar – 04 trang
5.1.2 – Thẻ kho bar – 01 trang
5.1.3 – Báo cáo xuất hàng bar hàng ngày – 01 trang

5.2 – Quy định quản lý danh mục dụng cụ bar – 05 trang
5.3 – Quy định gửi rượu – mua rượu – 04 trang

6 – Tài liệu quản trị bộ phận bếp
6.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn, bao gồm
6.1.1 – Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn – 05 trang
6.1.2 – Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn – 01 trang
6.1.3 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng – 01 trang
6.1.4 – Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng. – 01 trang

6.2 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, bao gồm:
6.2.1 – Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu – 04 trang
6.2.2 – Mẫu danh mục gia vị – 01 trang

6.3 – Quy trình chế biến
6.3.1 – Quy trình chế biến, 6 trang. – 05 trang
6.3.2 – Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn. – 01 trang

6.4 – Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến – 04 trang


6.5 – Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết. – 04 trang
6.6 – Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác – 03 trang
  7 – Tài liệu quản trị bộ phận thu ngân
7.1 – Quy định xuất và quản lý hoá đơn – 08 trang
7.2 – Bảng theo dõi hóa đơn VAT – 01 trang
7.3 – Bảng thông tin hóa đơn – 01 trang
7.4 – Hướng dẫn cập nhật tỷ giá hàng ngày – 07 trang
7.5 – Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu ngân – 05 trang
7.6 – Hướng dẫn phát hiện tiền giả – 10 trang
7.7 – Hướng dẫn quản lý tiền – 03 trang
7.8 – Biên bản giao tiền – 01 trang
7.9 – Hướng dẫn công việc nhân viên thu ngân – 04 trang

8 – Tài liệu quản trị bộ phận vệ sinh
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh WC – 05 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh bếp-bàn… – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn lau kính – 04 trang
8.1 – Hướng dẫn vệ sinh thảm sàn – 05 trang
8.1 – Quy trình rửa chén bát – 04 trang

9 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
9.1 – Quy trình mua hàng – 11 trang
9.2 – Phiếu yêu cầu mua hàng – 01 trang
9.3 – Danh sách nhà cung ứng được chọn – 01 trang
9.4 – Thư yêu cầu chào hàng – 01 trang
9.5 – Bản đánh giá chào hàng – 01 trang
9.6 – Danh sách nhà cung ứng chính thức – 01 trang
9.7 – Biên bản giao hàng – 01 trang
9.8 – Biên bản thanh lý hợp đồng – 01 trang
9.9 – Hồ sơ nhà cung ứng – 01 trang

10 – Tài liệu quản trị bộ phận mua hàng
10.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa, bao gồm:
10.1.1 – Quy trình xuất nhập hàng hóa – 09 trang
10.1.2 – Phiếu đề nghị xuất hàng – 01 trang
10.1.3 – Phiếu đề nghị nhập hàng – 01 trang

10.2 – Quy định sắp xếp lưu kho – 04 trang

10.3.1 – Quy định định mức tồn kho – 04 trang
10.3.2 – Bảng định mức tồn kho tối thiểu – 01 trang

11 – Quản trị hành chánh nhân sự.
11.1 – Hệ thống quy định công ty.
11.1.1 – Điều lệ công ty  – 15 trang
11.1.2 – Nội quy chung công ty  – 04 trang
11.1.3 – Nội quy công ty tổng hợp – 10 trang
11.1.4 – Nội quy xưởng SX  – 04 trang
11.1.5 – Quy định bốc xếp  – 04 trang
11.1.6 – Quy định lề lối làm việc  – 08 trang
11.1.7 – Quy định pḥòng gian bảo mật  – 05 trang
11.1.8 – Quy định quản lý và sử dụng điện năng.  – 04 trang
11.1.9 – Quy định ra vào cổng của khách hàng. – 06 trang
11.1.10 – Quy định sử dụng điện thoại  – 04 trang
11.1.11 – Quy định sử dụng máy photo – 04 trang
11.1.12 – Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ.  – 04 trang
11.1.13 – Thoả ước lao động tập thể – 16 trang

11.2 – Quy trình Tuyển dụng.
11.2.1 – Quy trình tuyển dụng – 08 trang
11.2.2 – Mẫu tự khai của ứng viên  – 06 trang
11.2.3 – Bản câu hỏi phỏng vấn  – 04 trang
11.2.4 – Bảng đánh giá ứng viên – 01 trang
11.2.5 – Hợp đồng thử việc – 01 trang
11.2.6 – Bảng đánh giá nhân viên mới – 03 trang
11.2.7 – Mẫu hợp đồng lao động – 03 trang

11.3 – Quy trình đào tạo
11.3.1 – Thủ tục đào tạo và biểu mẫu – 11 trang
11.3.2 – Phiếu xác định nhu cầu đào tạo – 01 trang
11.3.3 – Chương trình đào tạo – 01 trang
11.3.4 – Báo cáo kết quả học tập – 01 trang
11.3.5 – Báo cáo kết quả học tập 6 tháng – 01 trang
11.3.6 – Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. – 01 trang

11.4 – Quy chế tổ chức phòng HCNS:
11.4.1 – Chức năng nhiệm vụ và số đo tổ chức phòng nhân sự  – 05 trang
11.4.2 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS  – 04 trang
11.4.3 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự – 03 trang
11.4.4 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ – 02 trang
11.4.5 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương – 02 trang
11.4.6 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tiếp tân – 03 trang
11.4.7 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của tổ trưởng bảo vệ – 02 trang
11.4.8 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ – 03 trang
11.4.9 – Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính – 02 trang

11.5 – Quy chế lương thưởng.
11.5.1 – Quy chế lương công ty – 07 trang
11.5.2 – Bảng lương bộ phận  – 01 trang
11.5.3 – Phiếu lương  – 01 trang
11.5.4 – Quy định khen thưởng và kỷ luật  – 06 trang
11.5.5 – Quy chế lương thửơng của nhân viên bán hàng – 02 trang

11.6 – Quản lý kỷ luật.
11.6.1 – Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại – 05 trang
11.6.2 – Biên bản vi phạm – 01 trang
11.6.3 – Biên bản kiểm điểm cá nhân – 01 trang
11.6.4 – Biên bản họp xem xét kỷ luật – 01 trang

11.7 – Quy định lập kế hoạch công tác:
11.7.1 – Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc – 04 trang
11.7.2 – Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môn – 01 trang
11.7.3 – Mẫu kế hoạch công tác năm – 01 trang
11.7.4 – Mẫu kế hoạch công tác tháng – 01 trang
11.7.5 – Mẫu kế hoạch công tác tuần – 01 trang

11.8 – Quy định báo cáo công việc.
11.8.1 – Quy định chế độ báo cáo nội bộ – 07 trang
11.8.2 – Mẫu báo cáo công tác tuần – 01 trang

11.9 – Quy định đánh giá công việc:
11.9.1 – Đánh giá công việc theo phương pháp công – trừ  – 06 trang
11.9.2 – Đánh giá công viêc theo tiêu chuẩn – 01 trang

11.10 – Quản trị văn phòng phẩm.
11.10.1 – Quy định cấp phát và quản lý VPP – 05 trang
11.10.2 – Phiếu đề nghị VPP – 01 trang
11.10.3 – Thẻ kho VPP – 01 trang

11.11 – Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự.
11.11.1 – Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên – 03 trang
11.11.2 – Danh sách CNV công ty – 01 trang

11.12 – Quản lý nhân sự.
11.12.1 – Quy định quản lý nhân sự công ty – 05 trang
11.12.2 – Mẫu đơn xin nghỉ phép – 01 trang
11.12.3 – Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng – 01 trang
11.12.4 – Mẫu đơn xin nghỉ việc – 01 trang

11.13 – Quy trình kiểm soát tài liệu.
11.13.1 – Quy định kiểm soát tài liệu – 12 trang
11.13.2 – Phiếu đề nghị làm tài liệu mới – 02 trang
11.13.3 – Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài – 02 trang
11.13.4 – Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu – 01 trang
11.13.5 – Danh sách phân phối tài liệu – 01 trang
11.13.6 – Danh mục tài liệu – 01 trang

11.14 – Quy trình kiểm soát hồ sơ.
11.14.1 – Thủ tục kiểm soát hồ sơ – 07 trang
11.14.2 – Danh sách hồ sơ – 01 trang

11.15 – Quy trình cải tiến.
11.15.1 – Quy trình cải tiến – 06 trang
11.15.2 – Phiếu cải tiến – 01 trang

11.16 – Quản trị phòng cháy chữa cháy.
11.16.1 – Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả – 01 trang
11.16.2 – Kế hoạch thoát hiểm mẫu – 01 trang
11.16.3 – Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ – 04 trang
11.16.4 – Nội quy PCCC – 01 trang
11.16.5 – Các dụng cu PCCC thường sử dụng – 01 trang
11.16.6 – Hướng dẫn sử dụng bình PCCC – 01 trang

11.17 – Quản trị tài sản.
11.17.1 – Quy định quản lý tài sản – 05 trang
11.17.2 – Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản – 05 trang
11.17.3 – Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản – 02 trang
11.17.4 – Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị – 01 trang
11.17.5 – Phiếu yêu cầu sửa chữa – 01 trang
11.17.6 – Biên bản kiểm tra tài sản – 01 trang
11.17.7 – Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản – 01 trang
11.17.8 – Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản – 01 trang
11.17.9 – Kế hoạch kiểm kê – 01 trang
11.17.10 – Mã thiết bị – 01 trang

11.18 – Quản trị bảo vệ.
11.18.1 – Quy định ra vào cổng – 05 trang
11.18.2 – Sổ theo dõi nhập hàng – 01 trang
11.18.3 – Sổ theo dõi xuất hàng – 01 trang
11.18.4 – Checklist kiểm tra công tác bảo vệ – 06 trang
11.18.5 – Mẫu hợp đồng bảo vệ – 10 trang

11.19 – Vệ sinh lao động – 02 trang

11.20 – Quy trình tính toán và trả lương.
11.20.1 – Quy định tính toán và trả lương – 12 trang
11.20.2 – Bảng báo sản lượng tháng – 01 trang
11.20.3 – Bảng đơn giá SP – 01 trang
11.20.4 – Bảng tổng lương SP – 01 trang
11.20.5 – Bảng lương thời gian – 01 trang
11.20.6 – Bảng lương SP – 01 trang

11.21 – Quy định xem xét lãnh đạo công ty.
11.21.1 – Quy trình xem xét của lãnh đạo – 06 trang
11.21.2 – Thông báo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.3 – Biên bản họp xem xét lãnh đạo – 01 trang
11.21.4 – Báo cáo họp xem xét lãnh đạo – 01 trang

11.22 – Quy định đánh giá nội bộ.
11.22.1 – Quy trình đánh giá nội bộ – 09 trang
11.22.2 – Chương trình đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.3 – Phiếu ghi chép đánh giá viên – 01 trang
11.22.4 – Lịch đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.5 – Kết quả đánh giá nội bộ – 01 trang
11.22.6 – Mẫu phiếu câu hỏi của đánh giá viên – 01 trang
11.22.7 – Danh mục câu hỏi để đánh giá nội bộ – 08 trang

12 – Quy trình TCKT.
12.1 – Quy chế tài chính 1  – 11 trang
12.2 – Quy chế tài chính 2 – 08 trang
12.3 – Quy định lập và lưa sổ sách kế toán – 06 trang
12.4 – HDCV – Luân chuyển Chứng Từ  – 05 trang
12.5 – Hướng dẫn công việc hạch toán – 08 trang
12.6 – Quy trình quyết toán thuế VÁT  – 07 trang
12.7 – Quy định về chứng từ thanh toán – 05 trang
12.8 – Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng – 06 trang
12.9 – Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi – 10 trang
12.1 – Quy trình thu chi tiến mặt – 07 trang
12.11 – Quy trình tính lương và thanh toán lương – 06 trang
12.12 – Quy trình chi tiêu nội bộ – 09 trang
12.13 – Quy trình kiểm toán nội bộ – 06 trang
12.14 – Biểu mẫu tài chính kế toán  – 01 trang
12.14.1 – Bảng dự trù chi phí – 01 trang
12.14.2 – Phiếu thu chi. – 01 trang
12.14.3 – Mẫu kế hoạch tài chính tháng – 01 trang
12.14.4 – Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh – 01 trang
12.14.5 – Phiếu đề nghị duyệt chi. – 01 trang
12.14.6 – Phiếu đề nghị tạm ứng. – 01 trang
12.14.7 – Phiếu đề nghị thanh toán. – 01 trang
12.14.8 – Phiếu đề xuất mua. – 01 trang
12.14.9 – Phíêu dự toán chi tiêu. – 01 trang
12.14.10 – Phiếu thanh toán tạm ứng – 01 trang

Quay lại.+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Trắc nghiệm năng lực cá nhân —> download trac-nghiem-nang-luc-ca-nhan.doc 

.

1.         Setup nhà hàng, cafe:

 • Xây dựng danh mục công cu dụng cụ, tài sản cần mua và theo dõi quá trình mua.
 • Tìm kiếm, thương lượng nhà cung cấp và theo dõi quá trình lắp đặt các trang thiết bị
 • Xây dựng các quy trình hoạt động, tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức, mô tả của các chức danh.
 • Xây dựng tiêu chuẩn thực phẩm, nguyên vật liệu, các quy trình mua hàng, tiêu chuẩn của nhà hàng.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và trực tiếp tìm kiếm nguồn tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo/tổ chức theo dõi đào tạo nhân viên.
 • Xây dựng kế hoạch tiếp thị, khai trương nhà hàng và tổ chức thực hiện.
 • Tìm kiếm và hướng dẫn sử dụng các phần mềm nhà hàng.
 • Trực tiếp quản lý, giải quyết các sự cố phát sinh cho đến khi nhà hàng đi vào ổn định sau khai trương 1- 3 tháng.

2.     Tư vấn các nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của nhà hàng.

 • Xây dựng chính sách nhân sự, sổ tay nhân viên, quy chế lương thưởng và các chế độ cho người lao động, các biện pháp duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho nhà hàng.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc của các chức danh.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, tài liệu đào tạo nghiệp vụ cho các bộ phận kho, mua hàng, kế toán quản trị, bảo vệ, vệ sinh, phục vụ, riêng bar và bếp (nghiệp vụ quản lý hàng hoá, tồn kho, quản lý công cụ, tài sản…).
 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý.
 • Tư vấn sử dụng phần mềm quản lý.
 • Quản lý kho và mua hàng
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhà hàng
 • Marketing cho nhà hàng…

3.      Duy trì và cải tiến họat động kinh doanh nhà hàng:                

Trong vai trò này, tư vấn sẽ như một Business Improment Manager của doanh nghiệp, bao gồm thực hiện các hoạt động:

 • Khám bệnh miến phí cho nhà hàng (xác định các điểm yếu, tồn tại..của nhà hàng).
 • Nghiên cứu lại khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và các điểm mạnh, điểm yếu nội bộ doanh nghiệp nhắm xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Xác định các giá trị ẩm thực có phù hợp với khách hàng mục tiêu?
 • Xây dựng lại thực đơn, đơn giá, phương pháp phục vụ.
 • Xây dựng kỹ năng sale phù hợp cho nhân viên tư vấn, ghi order.
 • Xác định phương pháp marketing phù hợp.Quản lý chi phí.
 • Duy trì các tiêu chuẩn, quy định đã được tư vấn xây dựng cho nhà hàng.
 • Trong vai trò này tư vấn sẽ định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng đến nhà hàng để kiểm tra hoạt động của các bộ phận và đưa ra các giải pháp cho nhà hàng.

 4.      Xây dựng hệ thống quản lý:

 • Xây dựng các quy trình quản lý.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ khách hàng…
 • Các quy định hoặc quy trình đặc thù theo hoạt động kinh doanh hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 5.       Hợp đồng cho thuê quản lý.  

 • Tư vấn sẽ đóng vai trò là Business Improment Manager, dưới quyền của CEO và được quyền kiểm tra, giám sát toàn bộ các bộ phận, sau đó sẽ đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn sẽ đóng vai trò như một nhân viên bán thời gian (theo hợp đồng tư vấn) và thực hiện theo kế hoạch năm, quý, tháng.
 • Phí dịch vụ tư vấn có thể lựa chọn là trọn gói theo tháng với tổng lượng thời gian nhất định hoặc là chỉ có một khoảng phí cố định và phần còn lạI sẽ hưởng theo tỷ lệ lợi nhuận của nhà hàng.

 6.             Cung cấp tài liệu, quy trình, biểu mẫu quản lý tham khảo cho nhà hàng: Quay lại. + Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây. 

1. De xem duoc tieng Viet, vui long kich theo duong dan:

Tools/Internet Options/ General / Accessibility / Igroce font styles specified on web pages / Ok / Ok

2. Danh mục tài liệu download:

+  20/9: Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, 65 trang–>>  lap-ke-hoach-kinh-doanh.ppt + 20/9 Quy trình marketing, insight: 160 trang –>>quy-trinh-marketing-insights.ppt

+ 25/9: Tài liệu chuẩn bị download: Kế hoạch xây dựng thương hiệu mẫu, hệ thống nhận diện thương hiệu…

A. ke-hoach-xay-dung-thuong-hieu-kotex-2003.ppt 

Mã số: 03. Danh mục chi tiết tài liệu ứng dụng ISO 9001:2000. Kích vào đây.

Mã số: 04. Danh mục tài liệu ứng dụng ISO 14000. Kích vào đây.

Mã số: 05. Danh mục tài liệu ứng dụng SA 8000. Kích vào đây.

Mã số: 18. Tài liệu hướng dẫn đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng . Kích vào đây.

Mã số: 27. Danh mục 23 kỹ năng quản lý.. Kích vào đây.

Tai lieu huan luyen ve quang cao –>bai1.ppt

 1. Tích hợp chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh, 6 trang.
 2. Các mô hình chiến lược nguồn nhân lực, 5 trang.
 3. Chiến lược xây dựng nguồn nhân lực, 26 trang
 4. Hướng dẫn xây dựng chính sách nhân sự, 49 trang.
 5. Các nội dung chiến lược nguồn nhân lực, (đang updated).

Quay về:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

 

Kế sách kinh doanh download —> kesachkinhdoanh.doc 

.

Mã 02. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị hành chính nhân sự: Kích vào đây

Mã 09.Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Kích vào đây.

Mã: 19. Danh mục tài liệu nghiên cứu quản trị nhân sự. Kích vào đây

Mã 43. Hướng dẫn xây dựng chính sách nhân sự. Kích vào đây.

Mã 44: Hướng dẫn xây dựng quy chế lương. Kích vào đây.

Mã 45: Xác định ưức độ hài lòng của nhân viên. Kích vào đây.

Mã 46: Mô hình KPI trong quản trị nguồn nhân lực. Kích vào đây

Mã 47: Các bài test phỏng vấn. Kích vào đây

Mã 48: Hệ thống bản mô tả công việc. Kích vào đây.

Mã 49. Phương pháp xác định tính cách nhân viên. Kích vào đây.

Mã 50: Mô hình ASK trong quản trị nguồn nhân lực. Kích vào đây.

Mã 51: Xây dựng chiến lược nhân sự. Kích vào đây

Các tài liệu quản trị công ty theo ngành bao gồm các tài liệu sau đây:

01. Danh muc tài liệu Ứng Dụng Quản trị công ty thương mại. Kích vào đây.

08. Tài liệu ứng dụng quản trị công ty xây dựng. Kích vào đây.

10. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị công ty dệt may. Kích vào đây.

11. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị công ty thời trang. Kích vào đây.

12. Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng:  Kích vào đây.

13. Tài liệu ứng dụng quản trị công ty tin học. Kích vào đây.

16. Tài liệu quản trị công ty du lịch. Kích vào đây. 

33. Danh mục tài liệu quản trị công ty bao bì . Kích vào đây.

Quay v:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

 

 1. Bảng phân loại tính cách, 9 trang.
 2. Bảng so sánh tính cách, 3 trang.
 3. Bảng so sánh khí chất, 3 trang.

Quay v:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

48. Hệ thống bản mô tả công việc

Thư viện bài test phỏng vấn

Tài liệu tham khảo:
1. Mô hình năng lực, 10 trang.
2. KPI, BSC của công ty BDS

Quay v:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

Khảo sát mức độ hài lòng của NV, 6 trang

Quay v:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

Mô hình ASK:

1.      Tài liệu hướng dẫn ASK 1. 7 trang

2.      Tài liệu hướng dẫn ASK 2. 10 trang

3.      Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 1

4.      Bảng xác định chỉ tiêu năng lực cốt lõi 2

Quay v:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

Tac pham cua Thanh Quan Uc: tamquoc.doc

.

Quy chế lương

1.      Các bước xây dựng quy chế lương.

2.      Quy chế lương tham khảo 1, 34 trang.

3.      Quy chế lương tham khảo 2, 12 trang.

4.      Bảng excel hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, cơ cấu lương (rất dễ sử dụng).

5.      Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, 83 trang

Quay v:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

Chính sách nhân sự:

1.      Phân loại chính sách nhân sự, 3 trang.

2.      Mẫu chính sách nhân sự 1, 32 trang.

3.      Mẫu chính sách nhân sự 2, 12 trang

4.      Mẫu chính sách nhân sự 3, 8 trang.

Quay v:

 1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
 2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 3. V trang ch: Kích vào đây.

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

  

II/ Danh mục tài liệu luyện bán hàng và giám sát bán hàng

 

1.1                 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh

42.1.1          Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3 trang)

42.1.2          MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

42.1.3          MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

42.1.4          MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

42.1.5          MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

42.1.6          MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

42.1.7          MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

42.1.8          MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

42.1.9          MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

42.1.10      MTCV Thưởng kênh bán lẻ  (3trang)

42.1.11      MTCV Cửa hàng trưởng (3 trang)

42.1.12      MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

42.1.13      MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

42.1.14      MTCV  Nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

42.1.15      MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

42.1.16      MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

 

42.2           Biểu mẫu sale và gsbh

42.2.1          Bảng chỉ tiêu chu kỳ

42.2.2          Bảng chia mục tiêu doanh số cho NVBH

42.2.3          Bảng chia mục tiêu chu kỳ cho NVBH

42.2.4          Bảng chia mục tiêu tổng hợp tháng cho NVBH

42.2.5          Bảng chia mục tiêu tổng hợp chu kỳ cho NVBH

42.2.6          Bảng chia mục tiêu tuần cho NVBH

42.2.7          Bảng chia trọng số công việc các cấp.

42.2.8          Bảng kiểm tra kết quả thực tế thị trường gsbh

42.2.9          Bảng kết quả đánh giá huấn luyện 1

42.2.10      Bảng kết quả đánh giá huấn luyện 2

42.2.11      Bảng kiểm tra kết quả kinh doanh trên thị trường

42.2.12      Bảng kiểm tra kỹ năng nhân viên bán hàng, 2 trang.

42.2.13      Bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn NVBH, 3 trang.

42.2.14      Báo cáo kết quả hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

42.2.15      Báo cáo bán hàng hàng ngày

42.2.16      Báo cáo ngày tổng hợp.

42.2.17      Báo cáo tuần tổng hợp.

42.2.18      Báo cáo tuần khuyến mãi

42.2.19      Bảng câu hỏi phỏng vấn NVBH, 4 trang.

42.2.20      Danh sách khách hàng nhà phân phối.

42.2.21      Danh sách khách hàng theo nhân viên.

42.2.22      Danh sách khách hàng theo tuyến

42.2.23      Danh sách nhân sự chu kỳ

42.2.24      Đơn đặt hang

42.2.25      Hướng dẫn thực hiện bao phủ điểm bán lẻ.

42.2.26      Kế hoạch làm việc chu kỳ

42.2.27      Lộ trình bán hàng

42.2.28      Mô tả công việc gsbh, 4 trang.

42.2.29      Quy định chế độ báo cáo các cấp bộ phận bán hang

42.2.30      Sơ đồ tuyến

42.2.31      Thẻ khách hang

42.2.32      Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh

 

42.3           Quy định quản lý cửa hàng siêu thị

42.3.1          Nội quy cửa hàng (2 trang)

42.3.2          Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng, 2 trang.

42.3.3          Quy định ngoại hình tác phong nhân viên cửa hàng, 2 trang.

42.3.4          Quy trình bán hàng, 4 trang.

42.3.5          Quy định quản lý tài sản cửa hàng, 2 trang.

42.3.6          Quy định vệ sinh cửa hàng, 1 trang.

42.3.7          Hướng dẫn chỉnh sửa SP khi khách hàng thử xong, 1 trang.

42.3.8          Quy định xuất nhập hàng hoá cửa hàng, 2 trang.

42.3.9          Quy trình thực hiện công việc của NV bán hàng trong ngày, 1 trang.

42.3.10      Hướng dẫn sử dụng phiếu bán lẻ, 2 trang.

42.3.11      Hướng dẫn quản lý khách VIP, 2 trang.

42.3.12      Hướng dẫn lập bảng kê đặt hàng, 1 trang.

42.3.13      Hướng dẫn trưng bày sản phẩm cửa hàng, 1 trang.

42.3.14      Tiêu chuẩn trưng bày cửa hàng, 1 trang.

42.3.15      Hướng dẫn chăm sóc khách hàng, 4 trang.

42.3.16      Mẫu phiếu bán lẻ, 1 trang.

42.3.17      Bảng chấm công cửa hàng, 1 trang.

42.3.18      Bảng kê xuất hàng cửa hàng, 1 trang.

42.3.19      Bảng kê nhập hàng cửa hàng, 1 trang.

42.3.20      Bảng kê đặt hàng, 1 trang.

42.3.21      Bảng chấm điểm trưng bày, 1 trang.

42.3.22      Bảng theo dõi hành vi khách hàng, 1 trang.

42.3.23      Báo cáo ý kiến khách hàng về mẫu mới, 1 trang.

42.3.24      Biên bản mất hàng, 1 trang.

42.3.25      Mẫu biên nhận sửa hàng cho khách, 1 trang.

42.3.26      Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, 1 trang.

42.3.27      Biên bản họp Group, 1 trang.

42.3.28      Mẫu báo cáo tổng doanh thu ngày, 1 trang.

42.3.29      Danh mục hồ sơ cửa hàng, 1 trang.

42.3.30      Danh mục tài sản cửa hàng, 1 trang.

42.3.31      Biên bản bàn giao ca, 2 trang.

42.3.32      Mẫu báo cáo tuần của cửa hàng trưởng, 2 trang.

42.3.33      Biên bản kiểm tra nhân viên bán hàng, 1 trang.

42.3.34      Biên bản kiểm tra cửa hàng của quản lý , 2 trang.

 

42.4           Chăm sóc khách hàng:

42.4.1          Những bí quyết chăm sóc khách hàng, 22 trang

42.4.2          Chăm sóc khách hang, 55 trang.

 

42.5           Tài liệu nghiên cứu quản trị bán hàng: 160 trang.

42.5.1          Các công cụ phân tích và lập kế họach của Giám đốc bán hàng.

42.5.2          Chiến lược và cơ cấu tổ chức của lực lương bán hàng.

42.5.3          Dự báo bán hàng và lập ngân sách.

42.5.4          Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

42.5.5          Kỹ năng chăm sóc khách hang trước bán hang.

42.5.6          Kỹ năng quản trị trong bán hàng.

42.5.7          Nghề bán hàng và quản trị bán hàng.

42.5.8          Tuyển dụng – lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.

 

42.6           Tài liệu tham khảo kỹ năng bán hang, 193 trang.

 

42.7           Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, 506 trang.

 

42.8          Tài liệu nghiên cứu kênh phân phối.

42.8.1          Những hiểu biết cơ bản về kênh phân phối, 36 trang.

42.8.2          Thiết kế kênh phân phối, 24 trang.

42.8.3          Thiết lập chính sách kênh phân phối, 32 trang.

 

42.9           Kỹ năng quản trị bán hàng:

42.9.1          Quản lý thời gian, 36 trang.

42.9.2          Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, 27 trang.

42.9.3          Kỷ năng tuyển dụng, 41 trang.

42.9.4          Kỷ năng làm việc nhóm, 72 trang.

42.9.5          Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 60 trang.

42.9.6          Kỷ năng giải quyết xung đột, 27 trang.

42.9.7          Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, 36 trang.

 

42.10       Tài liệu tham khảo:

42.10.1      Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

42.10.2      Tài liệu huấn luyện 7 bước bán hàng thời trang, 7 trang.

42.10.3      Kiểm tra chỉ số IQ nhân viên bán hàng, 4 trang.

42.10.4      Bí kíp của người bán hàng chuyên nghiệp, 12 trang.

42.10.5      Câu hỏi tình huống dành cho NVBH, 2 trang.

42.10.6      Hoá giải các phản đối của khách hàng, 27 trang.

42.10.7      Khích lệ tinh thần nhân viên BH, 21 trang.

42.10.8      Nhân diện khách hàng và lời khuyên, 13 trang

42.10.9      Quản lý lực lượng bán hàng, 7 trang.

42.10.10  Quản trị bán hàng, 51 trang.

42.10.11  Quản lý đội ngũ bán hàng, 118 trang.

42.10.12  Tiến trình bán hàng 7 bước, 16 trang.

42.10.13  Game thương lượng, 18 trang.

 

 

Quay v:

 1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 2. V trang ch: Kích vào đây.

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

  

II/ Danh mục một số tài liệu nhượng quyền thương hiệu

 

1.  Tài liệu nghiên cứu về nhượng quyền:

§         Tài liệu nghiên cứu nhượng quyền thương hiệu, 12 trang.

 

2.   Mẫu một số tài liệu về nhượng quyền:

§         Hop dong franchise Wifi, 10 trang.

§         CHI PHI MO CUA HANG CHUNG,2 trang.

§         Hop dong franchise PS A, 5 trang.

§         Chi tiet nhuong kinh doanh, 2 trang

§         Hop dong nhuong quyen hop tac, 4 trang.

§         Hợp đồng mẫu Franchise 14 Pho Noodle, 2 trang.

§         Cẩm nang hoạt động, 30 trang.

§         Mẫu phiếu đánh giá mặt bằng kinh doanh, 3 trang.

§         Mẫu đăng ký tìm hiểu mua Franchise, 4 trang.

 

3. Văn bản pháp luật về nhượng quyền:

§         ND so 35.2006.NĐ-CP

 

4.  Một số điều kiện của các thương hiệu nhượng quyền:

§         Allegra

§         Cinnabon

§         IHG

§         KFC

§         Wing Zone

 

5.  Các bài báo về nhượng quyền:

§         5 nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu

§         7 bước để thành công khi chọn nhượng quyền thương hiệu

§         Bạn biết gì về franchising

§         Bảy ứng dụng quan trọng của định giá thương hiệu

§         Chiến lược mua thương hiệu

§         Cơ hội kinh doanh và nhượng quyền kinh doanh  cái nào thích hợp với bạn

§         Danh sách hạng mục sản phẩm  dịch vụ phù hợp với việc nhượng quyền tại Việt Nam

§         Đi tìm sự hòa hợp trong nhượng quyền thương hiệu

§         Franchise – Bí quyết thành công   Lý Quí Trung

§         Giấy phép nhượng quyền kinh doanh  làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó

§         Mc Donald Hoạt động tổ chức và nhượng quyền thương hiệu

§         Mối quan hệ nhượng quyền

§         nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu

§         Như thế nào là nhượng quyền thương mại

§         Nhượng quyền đem lại lợi ích gì

§         Nhượng quyền thương hiệu

§         Nhượng quyền thương hiệu  Bí quyết của sự thành công

§         Nhượng quyền thương mại can can nhac truoc khi luat hoa

§         Nhượng quyền và việc bảo vệ thương hiệu của bạn

§         Tôi có nên mua hình thức được nhượng quyền

§         Tôi có nên sử dụng mô hình nhượng quyền để phát triển ngành kinh doanh của mình

§         Xây dựng thương hiệu Làm thế nào để việc sáp nhập và mua lại

§         Xây dựng thương hiệu Lam the nao de xay dung sap nhap va mua lai

 

Quay v:

 1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 2. V trang ch: Kích vào đây.

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

II/ Danh mục tài liệu hướng dẫn xây dựng thương hiệu

 

1.   Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu thương hiệu.

§         Các nội dung bản sứ mạng công ty, 2 trang.

§         Danh mục các loại chiến lược, 7 trang.

§         Hướng dẫn đặt tên thương hiệu, 13 trang.

§         Hướng dẫn thiết kế logo, 3 trang.

§         Hướng dẫn xây dựng Slogan,5 trang.

§         Kiến trúc thương hiệu, 3 trang.

§         Mẫu kế hoạch ngân sách marketing, 2 trang.

§         Mô hình quản trị chiến lược, 1 trang.

§         Quá trình định vị thương hiệu, 3 trang.

§         Tài liệu nghiên cứu thương hiệu, 121 trang.

§         Thiết lập cấu trúc thương hiệu, 2 trang.

§         Thuật ngữ thương hiệu Việt anh, 2 trang.

§         Tóm tắt quá trình xây dựng thương hiệu, 3 trang.

§          Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, 2 trang

2. Các kế hoạch xây dựng thương hiệu tham khảo:

Gồm có 11 mẫu kế hoạch xây dựng các thương hiệu Việt nam (30 – 80 trang/kế hoạch).

3. Các bài báo về thương hiệu:

§         5 công cụ để xây dựng thương hiệu

§         12 câu hỏi về định vị cho thương hiệu

§         Ban hoa tau thuong hieu

§         Biết sản phẩm nhờ thương hiệu

§         Cac dinh nghia lien quan den thuong hieu

§         Cac phuong phap dinh gia thuong hieu

§         Canh giac voi thuong hieu

§         Cha de cua thuyet tuong doi trong vai tro 1 nhan hieu

§         Chien luoc mua thuong hieu

§         Chien luoc quang cao thuong hieu cua NIKE

§         De cuong phan tich thuong hieu

§         De thuong hieu song khoe

§         Dinh nghia ve thuong hieu

§         Giai phap lam sang thuong hieu

§         Hay hieu dung dan ve thuong hieu

§         Hay nho ba dieu ve thuong hieu

§         Hinh anh nhan hieu. Tai san vo hinh

§         Ket hop tam linh va xay dung thuong hieu

§         Khac biet hay la chet

§         Lung tung dinh gia thuong hieu

§         Mo rong thuong hieu sao cho tot

§         Nhung thuong hieu bi danh cap

§         Su doi lap giua loi ich cam tinh va loi ich ly tinh cua thuong hieu

§         Suc manh cua thuong hieu

§         Tao tin do cho nhan hieu

§         Thiet ke bao bi bieu tuong cho thuong hieu

§         Thiet ke kieu dang, canh tranh thuong hieu loi hai

§         thuong hieu cang canh tranh phai cang chuyen nghiep

§         Thuong hieu dung chay qua som

§         Thuong hieu manh co nghia gi

§         Tong quan hay hay hieu dung ve thuong hieu

§         Tong quan thuong hieu

§         Tuong lai thuong hieu dua tren nhung xu huong hien tai

§         Van hoa tao nen su khac biet cua thuong hieu

§         Xam nhap thi truong MY bang thuong hieu

§         Xay dung chien luoc thuong hieu

Quay v:

 1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 2. V trang ch: Kích vào đây.

 

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

Đây là các tài liệu về kinh doanh dưới dang Ebook, chủ yếu là pdf, phần nhiều là tiếng anh. Đối với tài liệu tiếng Việt sẽ ghi rõ là tiếng Việt.

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

II/ Danh mục Ebooks

 

1.   Ebook quản trị:

§         (business ebook) – Business Plan Roadmap to Success

§         (eBook) – Harvard Business Review – Primal Leadership – The hidden driver of great performance.pdf

§         [HiA][A] SCHEIN, Edgar H – Organizational Culture

§         1[1].MBA_in_a_Day___2004____By_Laxxuss__323

§         10 Minute Guide To Business Presentations

§         10 Minute Guide To Business Presentations

§         10 Technologies Every Executive Needs to Know

§         2 Harvard Business School – Project Management Manual

§         201 Best Questions to Ask On Your Interview

§         2500 Keywords to Get You Hired

§         29 Leadership Secrets From Jack Welch Ebook

§         6 sigma – MeKong Capital

§         78 Important Questions Every Leader Should Ask and Answer

§         A Guide to the Project Management Body of Knowledge

§         A Survival Guide for Working with Humans

§         Administrative Assistants Secretarys Handbook

§         Advanced Topics in Information Resources Management, Volume 3

§         Advanced Topics in Information Resources Management, Volume 3.ch

§         Agile Project Management

§         Amacom – The 108 Skills Of Natural Born Leaders

§         AMACOM – Warren Bennis – The Unconscious Conspiracy

§         AMACOM,.The.Leadership.Training.Activity.Book.50.Exercises.for.Building.Effective.Leaders.(2005);.OCR.7.0-2.6.LotB

§         American Religions an Illustrated History

§         An AOL Insider Cracks the Code to Outrageous Success for Women

§         An AOL Insider Cracks the Code to Outrageous Success for Women.p

§         And Dignity For All

§         Apologetics in the Roman Empire

§         Atlas of Human Hair Microscopic Characteristics

§         Authentic Leadership – Rediscovering The Secrets To Creating ..

§         Authentic Leadership – Rediscovering The Secrets To Creating Las

§         Authentic_Leadership_-_Rediscovering_the_Secrets_to_Creating_Lasting_Value_(Wiley-2003)

§         bability Short Term Trading Strategies (Raschke & Connors) (pdf)

§         Be Your Own Career Consultant

§         Behavior Analysis And Learning

§         Being There Without Going There – Managing Teams Across Time Zon

§         Bennis, Warren – Leadership – Participant Material – The Linkage Excellence in Management & Leadership Series

§         Besieged An Encyclopedia of Great Sieges

§         Beyond Knowledge Management

§         Beyond Technical Analysis How to develop and implement a winning

§         Bill Corbin – Entrepreneurial Leadership – Fundamentals

§         Blanchard, Ken – Creating a World-Class Organization – Participant Material – The Linkage Excellence in Management & Leadership Series

§         Blueprint for Project Recovery

§         Charging Back Up the Hill Workplace Recovery After Mergers, Acqu

§         Charting in Excel

§         Coaching Clues

§         Coaching Competencies and Corporate Leadership

§         Coaching Competencies and Corporate Leadership

§         Collins, Jim – Leadership, Culture, And Strategy – Participant Material – The Linkage Excellence In Management & Leadership Series

§         Common Errors in Statistics – and How to Avoid Them

§         Companies Are People, Too Discover, Develop, and Grow Your Organ

§         Compassionalte Capitalism How Corporations Can Make Doing Good a

§         Competitive Intelligence

§         Comprehensive Intellectual Capital Management Step by Step

§         Computational Statistics Handbook with MATLAB

§         Computerized Trading

§         Content Management Systems

§         Continuity Management Preserving Corporate Knowledge and Product

§         Cowboys And Dragons Shattering Cultural Myths

§         Create Your Own Employee Handbook – A Legal and Practical Guide

§         Creating Regional Wealth In The Innovation Economy

§         Critical Thinking

§         Cytokines.Stress.and.Immunity.eBook-EEn

§         Dealing with Problem Employees

§         Dearborn Financial Publishing – Leadership Sopranos Style – How To Become A More Effective Boss

§         Death by Meeting A Leadership Fable

§         Death_by_Meeting_-_A_Leadership_Fable_about_Solving_the_Most_Painful_Problem_in_Business_(Wiley-2004)

§         Deliberate Success

§         Demystifying Six Sigma – A Company-Wide Approach to Continuous I

§         Depressive Rumination Nature Theory And Treatment

§         Design for Six Sigma

§         Design for Six Sigma – A Roadmap for Product Development

§         Dispute Resolution In Construction Management

§         Early Warning

§         E-Learning Tools and Technologies

§         Emergency Management Guide For Business And Industry

§         English Brainstormers – Ready-to-Use Games and Activities that M

§         English for Business Studies

§         Entrepreneurial Leadership – Fundamentals

§         Entrepreneurial Life – Are You Cut Out to Be an Entrepreneur

§         Entrepreneurial Turnaround – Surviving Crisis

§         eResume

§         Essential Technical Analysis

§         Essentials of Knowledge Management

§         Essentials Of Patents

§         Ethics and Law for School Psychologists 4th

§         E-Training And Development

§         Everybody’s Guide to Small Claims Court

§         Excel Best Practices for Business

§         Fearless Interviewing

§         Financial Times Prentice Hall – Haves and the Have Nots – The Abuse of Power and Privilege in the Workplace –

§         Foodborne Pathogens Hazards Risk Analysis and Control

§         Foundations of International Economics

§         Frommer Frommers European Cruises and Ports of Call

§         Fruit and Vegetable Biotechnology

§         Fundamental Methods of Mathematical Economics

§         Fundamentals Of Managerial Economics

§         Fundamentals of Project Management

§         g. edward griffin – the future is calling, part 3

§         Geek and Geezers, How Era, Values, and Defining Moments Shape Le

§         Generating_Buy-In_-_Mastering_the_Language_of_Leadership_(Amacom-2004)

§         Guide to the Best Business Schools

§         Hammer, Michael – Managing Without Structure – Participant Material – The Linkage Excellence in Management & Leadership Series

§         Handbook Of Knots & Splices

§         Handbook Of Psychology History Of Psychology

§         Handbook of Psychology in Legal Contexts Second Edition

§         Handwriting Analysis & Success Secrets

§         Harvard Business Review – January 2004 (Complete Issue On Leadership)(1)

§         HBR – Hamel Gary Prahalad C. K – Strategic Intent

§         Hiring and Keeping the Best People

§         Hiring Independent Contractors

§         Hiring the Best and the Brightest

§         Home Closing Checklist

§         Honor Your Anger How Transforming Your Anger Style Can Change Yo

§         How I Trade Options

§         How to Act Like a CEO

§         How to Build Wealth Like Warren Buffet

§         How To Control Your Brain At Will

§         How To Identify Your Organization Training Needs

§         How To Manage Conflict

§         How To Manage Your Boss – Developing The Perfect Working Relatio

§         How To Motivate Every Employee

§         How To Overcome Failure And Achieve Success

§         HOW TO Prepare Your Curriculum Vitae

§         How to Safely and Legally

§         How To Sell Yourself

§         How To Think Like Benjamin Graham

§         How to Think Like The Worlds Greatest High-Tech Titans

§         How.To.Sell.Yourself.-.Winning.Techniques.For.Selling.Yourself.Y

§         HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT

§         Humanizing Information

§         Incorporate Your Business

§         Innovation by Design

§         Inside Secrets of Finding a Teaching Job

§         Inside the Minds The ABCs of Entrepreneurship

§         Insider’s Guide to Trading the World’s Stock Markets

§         Intermarket Technical Analysis

§         International applications of U.S. income tax law

§         Introduction to Operations Research. 7th Edition

§         Invention of Hysteria Charcot and the Photographic Iconography.p

§         Japanesse Candlestick Charting Techniques

§         Jossey.Bass.The.Emotionally.Intelligent.Manager.How.to.Develop.and.Use.the.Four.Key.Emotional.Skills.of.Leadership

§         Jossey-Bass,.Leadership.for.the.Common.Good.(2005),.2Ed.YYePG.LotB

§         Just Add Management

§         Kepler’s conjecture

§         Know Your Legal Rights

§         Kogan Page – Not Bosses But Leaders How to Lead the Way to Success 3rd

§         Law Encyclopedia

§         Lawrence Erlbaum, Leadership Processes and Follower Self-Identity (2004) TLF

§         Laws and Models

§         Leadership Lessons of the Navy Seals

§         Leading Organizational Learning – Harnessing The Power Of Knowle

§         Leading Quietly

§         Leading_the_Revolution_-_Gary_Hamel_-_HBSP

§         Leaning Into Six Sigma

§         Lecture Notes on Statictics

§         Legal Research How To Find And Understand The Law

§         Life Skills – Leadership – Ken Blanchards Leadership 2005

§         Long-Term Secrets to Short-Term Trading

§         Lou Gehrigs Disease

§         Magician’s Arsenal Professional Tricks of the Trade

§         Make Your Mission Statement Work

§         Make Yourself a Millionaire

§         Making Economic Sense

§         Managerial Leadership

§         Managing Cash Flow An Operational Focus

§         Managing Change And Transition

§         Managing Exports

§         Master Math – Pre-Calculus And Geometry

§         Mastering Fundamental Analysis

§         MBA In A day

§         McGraw.Hill.Great.Communication.Secrets.Of.Great.Leaders.eBook-LiB

§         McGraw-Hill – Mary Kay’s Leadership Lessons – More than a Pink Cadillac

§         McGraw-Hill – You Play To Win The Game – Leadership Lessons for Success On and Off the Field, 2005

§         Measurement And Internal Audit

§         Medicine PreTest Self Assessment And Review

§         Microeconomics, Third Edition

§         Migliorino Swing Trading

§         Mind Your Manners Managing Business Cultures

§         Money Mastery

§         Moral Capitalism Reconciling Private Interest With The Public Go

§         Music Theory in Concept and Practice

§         My Life.lit

§         Near Death Experiences

§         Negotiate and Win

§         New Era Value Investing A Disciplined

§         No Lie Truth Is the Ultimate Sales Tool

§         Nolo’s guide to social security disability

§         Nolo’s simple will Book

§         Nolo-How To Write A Business Plan

§         Now Is Too Late

§         peter_drucker MANAGEMENT

§         Project portfolio management – Managerial problems in business development portfolios.

§         Reuters.Business.Insights.Customer.Relationship.Management.Strategies.in.Financial.Services.Oct.2004.eBook-TLFeBOOK

§         Senge, Peter – Systemic Leadership and Change – Participant Material – The Linkage Excellence in Management & Leadership Series

§         The Disaster Recovery Handbook A Step By Step Plan To Ensure Business Continuity And Protect Vital Operations Facilities And Assets

§         The Discipline of Innovation. By Drucker, Peter

§         The Seven Habits Of Highly Effective People-Stephen Covey

§         The_Ten_Day_MBA

§         Tracey Weiss. Sharyn Kolberg – Coaching Competencies and Corporate Leadership(Saint.Lucie.Press 2003)

§         Wiley – Human Resource Policies And Procedures For Nonprofit Organizations – 2004 – (By Laxxuss)

§         Writing Your 1St Business Plan (Ebook)

 

 

2.   Ebook tai chinh:

§         (consumer) Bankruptcy Basics

§         (ebook – housing) Consumer Handbook on Mortgages

§         [John.Wiley.&.Sons].Credit.Portfolio.Management

§         [Trading ebook] Money Management Report (Van Tharp)

§         20Make Money in Stocks A Winning System in Good Times or Bad

§         50 Fast Final Cut Express Techniques

§         101 Real Money Questions

§         175 High-Impact Cover Letters, 3rd. Edition

§         A Blueprint For Corporate Governance

§         A Mathematician Plays The Stock Market

§         A Model for Calculating Interconnection Costs in Telecommunicati

§         A Primer on Modern Themes in Free Market Economics and Policy

§         A Primer on Modern Themes in Free Market Economics and Policy.pd

§         Absolute Honesty

§         Access Device Fraud and Related Financial Crimes

§         Accessible Technology in Today’s Business – Case Studies for Suc

§         Accounting Best Practices – 3rd Ed

§         Accounting Demystified

§         Accounting Reference Desktop

§         Acts of God

§         Adapt or Die

§         Advanced Project Portfolio Management and the PMO

§         Asset Pricing

§         Best Websites For Financial Professionals Business Appraisers.pd

§         Circuit Analysis II with MATLAB Applications

§         Comfort Zone Investing How to Tailor Your Portfolio

§         Contrarian Investment Strategies

§         Corporate Finance Book

§         Courts and Trials a Reference Handbook

§         Crash Profits Make Money When Stocks Sink and Soar

§         Credit Portfolio Management

§         Credit Repair

§         Delivering Knock Your Socks Off Service

§         Dictionary of Financial and Business Terms

§         Digital Capitalism – Networking The Global Market System

§         Dollars and Sense for Kids

§         Essentials Of Accounts Payable

§         Essentials of Credit, Collections, and Accounts Receivable

§         Essentials of Financial Analysis

§         Essentials Of Insight Meditation

§         Essentials of Inventory Management

§         Essentials of Managing Corporate Cash

§         Essentials Of Payroll Management And Accounting

§         Everyones Guide To Financial Planning

§         Finance A Fine Art

§         Finance for Non-Financial Managers

§         Financial Accounting

§         Financial Analysis Tools and Techniques – A Guide for Managers.p

§         Financial Analysis With Excel

§         Financial Business Intelligence

§         Financial Management And Analysis

§         Financial Policies in Emerging Markets

§         Financial Reporting & Analysis

§         Financial Risk Manager Handbook Second Edition

§         Financial Times Prentice Hall – Mutual Funds Your Money, Your Choice Take Control Now And Build Wealth Wisely

§         Financing College

§         Financing Secrets of a Millionaire Real Estate Investor

§         Fundamentals of Corporate Finance, Third Edition

§         Getting An Investing Game Plan

§         Getting Started Guide For Peachtree Complete Accounting 7.0

§         Guide to Budgets and Financial Management

§         Guide to Mutual Funds

§         Guide To Valuing A Stock (Mcgraw Hill-2004) (pdf)

§         Harv Eker – SpeedWealth

§         Hidden Financial Risk

§         How to Build Wealth Like Warren Buffet

§         Individually Managed Account

§         Inside The Minds Textbook Finance Ebook-Lib

§         Introduction To Hedge Funds

§         Inventors Guide To Law Business And Taxes

§         Investing in Fixer Uppers

§         Investing With Giants Tried And True Stocks

§         Investment Guarantees

§         Investment Valuation, 2Nd Edition

§         Is the risk of bankruptcy a systematic risk

§         John.Wiley.&.Sons_-_The.Fast.Forward.MBA.in.-.Project.Management.2nd Ed.2005

§         Make.Yourself.A.Millionaire

§         Mathematics.Of.The.Securities.Industry

§         Matlab Financial Derivatives Toolbox User’s Guide

§         McGraw.Hill – Brealey & Myers – Finance – Spreadsheet Modeling in Corporate Finance

§         McGraw.Hill – Brealey & Myers – Principles of Corporate Finance, 6th Edition Slides

§         Money.Mastery.-.10.Principles.That.Will.Change.Your.Financial.Li

§         Morningstar Guide To Mutual Funds (Wiley-2003) (pdf)

§         Mutual Funds for Dummies

§         New Era Value Investing (Wiley-2003) (pdf)

§         ok Of Forbidden Investments Secret Securities Blackbookpremium (pdf)

§         Predict Market Swings With Technical Analysis (Wiley-2002) (pdf)

§         Private Equity, Transforming Public Stock To Create Value

§         Retire young Retire rich – Robert T. Kiyosaki(in Vietnamese)

§         Reuters.Business.Insights.Mergers.and.Acquisitions.in.European.Financial.Services.Nov.2004.eBook-TLFeBOOK

§         Royal Forex – Study book for successful foreign exchange dealing(pdf)

§         Stock Options And The New Rules Of Corporate Accountability

§         Suze Orman – Laws of Money Guide Book

§         the Day Traders Bible(pdf)

§         The E-book Of Technical Market Indicators Ver 1.1 (Wall Street Courier) (pdf)

§         The Hedge Fund Edge

§         The Micro Cap Investor (Wiley-2005) (pdf)

§         The Motley Fool 10 Steps To Financial Freedom (pdf)

§         The New Reality Of Wall Street

§         The Nine Investing Secrets Of Warren Buffett (pdf)

§         The Technician’s Basic Tool The Price Chart – Sri 0028 -(pdf)

§         Trading For A Living In The Forex Market_2004(pdf)

§         Valuation Of Cash Flows Investment Decisions & Capital Budgeting (Article) 1999

§         Value.Investing.Today

§         Value.Investing.Today.3rd Ed

 

3.   Marketing:

§         (ebook – PDF) Scientific Advertising

§         (eBook) Wiley & Sons – Trading for a Living (Elder , Alexander)

§         [Trading] Tharp, Van – Why it’s so difficult for most people to make money in the markets

§         10 Steps to Sales Success

§         10 Technologies Every Executive Needs to Know

§         40 Inventive Principles In Marketing, Sales And Advertising

§         A Revolution in Creative Business Strategy

§         A Short Course in International Business Ethics

§         A Short Course in International Business Plans

§         A Short Course In International Payments 2nd Edition

§         Absolute Beginner’s Guide to Launching an eBay Business

§         Advanced Commodity Trading Techniques

§         Ageless Marketing Strategies For Reaching The Hearts And Minds O

§         Aspatore Books – Inside The Minds The Art Of Advertising

§         Bigwig Briefs – Guerrilla Marketing

§         Conquering Consumerspace Marketing Strategies For A Branded Worl

§         Consultative Selling

§         Consumer Fraud A Reference Handbook

§         Corporate Models Better Marketing Plans By Kotler Philip

§         Creating and Dominating New Markets

§         Customer Management Excellence

§         Customer Relationship Management

§         CustomerCentric Selling

§         Cybernetic Trading Strategies

§         Defending The Brand Aggressive Strategies For Protecting Your Br

§         Diamond Power Gems of Wisdom From America’s Greatest Marketer.ch

§         Dictionary of e-Business

§         Doing Business with China, Fourth Edition

§         Do-it-yourself advertising and promotion

§         Dollarization Debates and Policy Alternatives

§         Domain Names,How To Choose and Protect A Great Name For Your Web

§         Domestic Violence

§         Dont Think Pink What Really Makes Women Buy

§         Dynamic Time and Price Analysis of Market Trends

§         Dynamic Trading Indicators

§         eBay Bargain Shopping For Dummies

§         eBay the Smart Way

§         E-Business Innovation And Change Management

§         Effective E-Mail Marketing

§         Electronic Trading

§         E-Mail Rules

§         Enterprise Marketing Management

§         Franchising & Licensing

§         Franchising and Licensing

§         Handbook for small business

§         Harvard Business Review 1998 01 Jan-Feb pp 42-51 Preventing the premature death of relationship marketing

§         Harvard Business Review – Optimal Marketing

§         Harvard Business School – Case Rohm & Haas New Product Marketing Strategy

§         Harvard Business School Press – Marketing Essentials

§         How To Promote Your Website And Internet Marketing

§         How To Write A Business Plan

§         Hurdle the Book on Business Planning

§         Idea Bridge – Advertising and Marketing Efectiveness

§         Inside Information Making Sense Of Marketing Dat

§         Integrating ERP, CRM, Supply Chain Management, and Smart Materia

§         Interactive Advertising Jakob Nielsen on Usability

§         Internet Direct Marketing & Advertising Services

§         Joe Vitale – Spiritual Marketing

§         Joe Vitale – The 10 Most Unusual Marketing Secrets(1)

§         John.Wiley.And.Sons.Do.It.Yourself.Advertising.And.Promotion.eBook-LiB

§         Leap! A Revolution in Creative Business Strategy

§         Legal Forms For Starting And Running A Small Business

§         Market Timing Models

§         Marketing – 101 Ways To Succeed In Selling

§         Marketing For Thoes Who Hate To Sell

§         Marketing Insights From A To Z

§         Marketing Management

§         Marketing Management, Millenion Edition

§         Marketing Unwrapped

§         Marketing without Advertising

§         Marketing Your Consulting Services

§         McGraw-Hill – Short Cycle Selling Sales Marketing – Beating Your Competitors in the Sales Race

§         McGraw-Hill – The 22 Immutable Laws of Branding

§         Megamarketing. By Kotler Philip

§         Message Order Effects and Gender Differences in Advertising Persuasion

§         Mixed Media -Moral Distinctions In Advertising, Public Relations And Journalism

§         New.Riders.Search.Engine.Advertising.Buying.Your.Way.to.the.Top.to.Increase.Sales.eBook-DDU

§         Nolo Press – Marketing Without Advertising 3rd Edition [2001]

§         Reuters Business Insights – Winning New Product Development Strategies in Financial Services 200

§         s So Difficult for Most People to Make Money in the Markets

§         Scientific Advertising (marketing secrets)

§         The Art of Advertising

§         wetfeet – careers_in_brand_management

§         wetfeet – careers_in_marketing_and_market_research

 

III/ Làm sao để có tài liệu này?

Bạn đang có tài liệu nào hay không, hãy gửi danh sách tài liệu của bạn qua mail dưới đây và cho biết nội dung tài liệu bạn quan tâm. Sau khi xem lại, chúng tôi có thể trao đổi tài liệu cùng bạn để chúng ta có thể học hỏi thêm lẫn nhau.

IV/ Thông tin liên hệ: 

+  Email: nqcenter@gmail.com

+  DTDĐ: 0974 831 811

+  Địa chỉ: 6/1 Trần Kế Xương – Q.Bình Thạnh – HCM

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

Chúng tôi xin giới thiệu tập hợp 23 kỹ năng quản lý dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản trị. Tài liệu này được biên soạn dưới dạng file power point, thuận lợi cho quý vị nâng cao quản lý và đào tạo quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

II/ Danh mục 23 kỹ năng quản lý.

B – DANH MỤC:
1.      Quản lý thời gian, 36 trang.
2.      Quản trị sự thay đổi, 36 trang.
3.      Kỹ năng lập kế hoạch, 34 trang.
4.      Kỹ năng kiểm tra, 29 trang.
5.      Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, 27 trang.
6.      Kỳ năng giao tiếp, 44 trang.
7.      Kỷ năng set up và quản lý quy trình – MBP, 101 trang.
8.      Kỹ năng quản lý theo mục tiêu – MBO, 42 trang.
9.      Kỷ năng quản lý và kiểm soát hồ sơ hiệu quả, 46 trang.
10.     Kỷ năng tuyển dụng, 41 trang.
11.     Kỷ năng làm việc nhóm, 72 trang.
12.     Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 60 trang.
13.     Kỹ năng đánh giá thực hiện công việc, 42 trang.
14.     Kỷ năng động viên nhân viên, 35 trang.
15.     Kỷ năng tổ chức và điều khiển hội hộp, 32 trang.
16.     Kỷ năng giải quyết xung đột, 27 trang.
17.     Kỹ năng giao việc uỷ quyền, 35 trang.
18.     Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, 36 trang.
19.     Kỹ năng thuyết phục, 33 trang.
20.     Kỹ năng xây dựng và thực hiện 5S, 106 trang.
21.     Kỹ năng hoặc định chiến lược, 113 trang.
22.     Kỹ năng tổ chức công việc, 44 trang.
23.     Kỹ năng quản trị thông tin, 52 trang.

Quay về:

 1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
 2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây.
 3. Về trang chủ: Kích vào đây.

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

Là hệ thống tài liệu về kinh doanh và quản trị Doanh nghiệp, bao gồm 2797 trang. Tài liệu bao gồm các nội dung: quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị bán hàng, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị thương hiệu, tài liệu cho nhà quản lý, thành lập DN…

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

II/ Danh mục tài liệu chi tiết tài liệu nghiên cứu KD và QTDN


1.  Quản trị bán hàng: 160 trang.

1.1  Các công cụ phân tích và lập kế họach của Giám đốc bán hàng.

1.2  Chiến lược và cơ cấu tổ chức của lực lương bán hàng.

1.3  Dự báo bán hàng và lập ngân sách.

1.4  Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

1.5  Kỹ năng chăm sóc khách hang trước bán hang.

1.6  Kỹ năng quản trị trong bán hàng.

1.7  Nghề bán hàng và quản trị bán hàng.

1.8  Tuyển dụng – lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.

 

2. Quản trị chiến lược: 249 trang

2.1  Chiến lược kinh doanh của các DN.

2.2  Cơ cấu tổ chức DN, Dự báo rủi ro DN.

2.3  Dự báo sớm những rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.4  Làm thế nào họach định chiến lược thành công

2.5  Lập kế họach kinh doanh

2.6  Quản trị chiến lược DN

2.7  Quản lý đổi mới và công nghệ

2.8  Quản trị công nghệ chiến lược

2.9  Quản trị nhân sự chiến lược

2.10    Quy chế họat động DN

3. Câu chuyện quản lý và kinh doanh: gồm 80 file 245 trang

4. Kiến thức cơ bản về KD: 175 trang

4.1      Các học thuyết về kinh doanh

4.2      Các kiến thức cơ bản về thị trường

4.3      Các phương pháp kích thích mua hàng

4.4      Các phương pháp quản trị DN

4.5      Các phương pháp thông tin và QĐ

4.6      Các phương pháp với đối thủ cạnh tranh

4.7      Các quan điểm cơ bản trong KD

4.8      Cạnh tranh trong cơ chế thị trường

4.9      Nghệ thuật KD và phát triển DN

4.10  Quản trị rủi ro và khủng hoảng.

4.11  Thời cơ trong KD

4.12  Xử lý các yếu tố đầu vào cho DN.

5. Nhà quản lý : phong cách lănh đạo, lănh đạo theo phong cách Nhật bản, phương pháp ra quyết định, thành công và thất bại của nhà quản lý. 210 trang

6. Quản lý mối quan hệ khách hàng: 24 trang

7. Quản trị marketing:  424 trang

7.1      Những vấn đề cơ bản marketing.

7.2      Phân tích môi trường marketing

7.3      Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

7.4      Phân tích thị trường DN, hành vi mua sắm DN

7.5      Phân tích thị trường tiêu dùng, hành vi mua sắm người tiêu dùng

7.6      Hệ thống thông tin marketing

7.7      Thị trường mục tiêu

7.8      Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

7.9      Chiến lược marketing.

7.10  Chiến lược phân phối

7.11  Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

7.12  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

7.13  Chiến lược định giá

7.14  Định vị sản phẩm

7.15  Phân tích sản phẩm mới

7.16  Kế hoạch marketing

7.17  Thiết kế một số chiến lược marketing

7.18  Thực hiện các chương tŕnh marketing

7.19  Kiểm tra marketing

8. Quản trị thương hiệu 235 trang

9. Thành lập DN 185 trang

10. Quản trị XNK và ngoại thương 55 trang

11. Quản trị tài chính kế toán: 402 trang

11.1    Kế toán căn bản.

11.2    Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính

11.3    Nhập môn báo cáo tài chính

11.4    Báo cáo tài chính

11.5    Phân tích báo cáo tài chính

11.6    Các khoản vay tài chính

11.7    Phân tích phương pháp cho vay truyền thống

11.8    Phân tích tài chính

11.9    Quản lý thông tin tài chính

11.10Tiếp cận tài chính ở Việt nam

11.11Kế toán chênh lệnh và các quyết định ngăn hạn

11.12Cẩm nang chi phí

11.13Hướng dẫn hoàn thuế VAT

11.14Hướng dẫn khai báo thuế

11.15Hướng dẫn miễn giảm thuế

11.16Hướng dẫn nộp thuế

11.17Hướng dẫn quyết toán thuế

11.18Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ

11.19Hướng dẫn tự tính, tự kê khai, tự nộp thuế

11.20Những sai sót liên quan đến thuế

11.21Biểu mẫu quyết toán thuế, tài chính bằng excel.

12. Quản trị nhân sự: 197 trang

12.1      Tổng quan về quản trị nhân sự

12.2      Tóm tắt quản trị nhân sự.

12.3      Cơ cấu tổ chức DN.

12.4      Đánh giá thực hiện công việc

12.5      Đào tạo và huấn luyện nhân viên

12.6      Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

12.7      Tuyển dụng nhân viên.

12.8      Phân tích công việc

12.9      Phương pháp đánh giá nhân viên.

12.10  Trả công lao dong

13.Quản trị sản xuất 236 trang.

13.1      Tổng quan về quản trị sản xuất

13.2      Điều độ sản xuất

13.3      Năng suất

13.4      Quản trị hoạt động (tiếng Anh)

13.5      Quản lý chất lượng

13.6      Quản lý dự trữ

13.7      Quản lý nội bộ

13.8      Quyền sở hữu DN

13.9      Thiết kế mặt bằng

13.10  Thiết kế sản phẩm

13.11  Thiết kế và đánh giá công việc,

13.12  Tiêu chuẩn ISO 9000

13.13  Xây dựng và áp dụng ISO 9000.

13.14  Xây dựng và áp dụng ISO 14000

13.15  Xây dựng và áp dụng SA 8000.

 

Quay v:

 1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 2. V trang ch: Kích vào đây.

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

II/ Danh mục tài liệu nghiên cứu quản trị marketing

1.    Quản trị marketing:  424 trang

§         Những vn đề cơ bản marketing.

§         Phân tích môi trường marketing

§         Phân tích ngành và đối th cnh tranh

§         Phân tích thị trường DN, hành vi mua sm DN

§         Phân tích thị trường tiêu dùng, hành vi mua sm người tiêu dùng

§         Hệ thng thông tin marketing

§         Thị trường mc tiêu

§         Nghiên cứu và la chn th trường mc tiêu

§         Chiến lược marketing.

§         Chiến lược phân phi

§         Chiến lược sn phm và dch v

§         Chiến lược xúc tiến hn hp

§         Chiến lược định giá

§         Định v sn phm

§         Phân tích sản phm mi

§         Kế hoch marketing

§         Thiết kế mt s chiến lược marketing

§         Thực hin các chương tŕnh marketing

§         Kiểm tra marketing

 

2.   Hơn 200 bài báo về kiến thức và kinh nghiệm marketing.

 

3.   Tài liệu marketing DHNT

§         Tổng quan về marketing, 21 trang.

§         Nghiên cứu thị trường, 84 trang.

§         Nghiên cứu thị trường 2, 199 trang.

§         Phân tích tiêu dùng cá nhân, 82 trang.

 

4.  Tài liệu marketing của Phillip Kotler, 200 trang.

 

5.  Marketing trong DN, 38 trang.

 

6.  Hướng dẫn thực hiện marketing:

§         Hướng dẫn thiết lập chính sách, 2 trang.

§         Media Plan, 2 trang.

§         Bảng phân tích các báo VN, 1 trang.

§         Checklist xác định hành vi người tiêu dùng, 2 trang.

§         Checklist chiến lược sản phẩm, 2 trang.

§         Checklist các phương pháp chiêu thị, 2 trang.

 

Quay v:

 1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 2. V trang ch: Kích vào đây.