I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

là tài liệu ứng dụng xây dựng theo mô hình quản trị SA 8000.

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục chi tiết tài liệu ứng dụng SA 8000

I/ Tài liệu mẫu SA 8000.

1.      Sổ tay trách nhiệm xã hội, 18 trang.

2.      Quy định an toàn sức khoẻ, 9 trang và 19 biểu mẫu.

3.      Thủ tục huấn luyện trách nhiệm xã hội, 2 trang và 2 biễu mẫu.

4.      Quy định không phân biệt đối xử, 2 trang và 1 biễu mẫu.

5.      Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng, 4 trang và 6 biểu mẫu.

6.      Thủ tục thong tin lien lạc, 3 trang và 2 biểu mẫu.

7.      Thủ tục trả lương, 3 trang và 4 biểu mẫu.

8.      Thủ tục xử lý khiếu nại và kỷ luật, 2 trang và 5 biểu mẫu.

9.      Thủ tục xử lý lao động trể em, 3 trang và 4 biểu mẫu.

II/ Hướng dẫn SA 8000:

1.      Tóm tắt SA 8000, 1 trang.

2.      Tài liệu huấn luyện ATLD – VSLD, 7 trang.

3.      SA requirements, 18 trang.

4.      Tiêu chuẩn SA 8000, 9 trang.

5.      SA 8000 cơ bản, 8 trang.

6.      Quyết định thành lập ban SA, 1 trang.

7.      Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về ATSK, 1 trang

8.      Quyết định thành lập ban ATSK,1 trang.

9.      Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo, 1 trang.

10.  Phim tổng hợp về SA 8000, 6 trang.

11.  Bài kiểm tra nhận thức SA 8000, 3 trang.

12.  Mẫu kế hoạch thoát hiểm khu văn phòng công ty, 1 trang.

13.  Hướng dẫn xử lý tai nạn lao động, 1 trang.

14.  Hướng dẫn sử dụng bình PCCC, 1 trang.

15.  Hướng dẫn SA 8000 cho CNV, 3 trang.

16.  Diễn giải các yêu cầu SA 8000, 18 trang.

17.  Câu hỏi đánh giá SA 8000, 10 trang.

18.  Các trường hợp khẩn cấp y tế, 2 trang

19.  Bảng phân tích theo dõi giờ làm them, 1 trang.

20.  Bản câu hỏi kiểm tra SA 8000 song ngữ, 12 trang.

21.  WRAP standard, 60 trang.

22.  Câu hỏi phân tích nguyên nhân làm thêm giờ, 3 trang.

Quay về:

  1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
  2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây. 
  3. Về trang chủ: Kích vào đây..

Advertisements