I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

Chúng tôi xin giới thiệu tập hợp 23 kỹ năng quản lý dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản trị. Tài liệu này được biên soạn dưới dạng file power point, thuận lợi cho quý vị nâng cao quản lý và đào tạo quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

II/ Danh mục 23 kỹ năng quản lý.

B – DANH MỤC:
1.      Quản lý thời gian, 36 trang.
2.      Quản trị sự thay đổi, 36 trang.
3.      Kỹ năng lập kế hoạch, 34 trang.
4.      Kỹ năng kiểm tra, 29 trang.
5.      Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, 27 trang.
6.      Kỳ năng giao tiếp, 44 trang.
7.      Kỷ năng set up và quản lý quy trình – MBP, 101 trang.
8.      Kỹ năng quản lý theo mục tiêu – MBO, 42 trang.
9.      Kỷ năng quản lý và kiểm soát hồ sơ hiệu quả, 46 trang.
10.     Kỷ năng tuyển dụng, 41 trang.
11.     Kỷ năng làm việc nhóm, 72 trang.
12.     Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 60 trang.
13.     Kỹ năng đánh giá thực hiện công việc, 42 trang.
14.     Kỷ năng động viên nhân viên, 35 trang.
15.     Kỷ năng tổ chức và điều khiển hội hộp, 32 trang.
16.     Kỷ năng giải quyết xung đột, 27 trang.
17.     Kỹ năng giao việc uỷ quyền, 35 trang.
18.     Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, 36 trang.
19.     Kỹ năng thuyết phục, 33 trang.
20.     Kỹ năng xây dựng và thực hiện 5S, 106 trang.
21.     Kỹ năng hoặc định chiến lược, 113 trang.
22.     Kỹ năng tổ chức công việc, 44 trang.
23.     Kỹ năng quản trị thông tin, 52 trang.

Quay về:

  1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
  2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây.
  3. Về trang chủ: Kích vào đây.

Advertisements