I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

II/ Danh mục tài liệu hướng dẫn xây dựng thương hiệu

 

1.   Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu thương hiệu.

§         Các nội dung bản sứ mạng công ty, 2 trang.

§         Danh mục các loại chiến lược, 7 trang.

§         Hướng dẫn đặt tên thương hiệu, 13 trang.

§         Hướng dẫn thiết kế logo, 3 trang.

§         Hướng dẫn xây dựng Slogan,5 trang.

§         Kiến trúc thương hiệu, 3 trang.

§         Mẫu kế hoạch ngân sách marketing, 2 trang.

§         Mô hình quản trị chiến lược, 1 trang.

§         Quá trình định vị thương hiệu, 3 trang.

§         Tài liệu nghiên cứu thương hiệu, 121 trang.

§         Thiết lập cấu trúc thương hiệu, 2 trang.

§         Thuật ngữ thương hiệu Việt anh, 2 trang.

§         Tóm tắt quá trình xây dựng thương hiệu, 3 trang.

§          Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, 2 trang

2. Các kế hoạch xây dựng thương hiệu tham khảo:

Gồm có 11 mẫu kế hoạch xây dựng các thương hiệu Việt nam (30 – 80 trang/kế hoạch).

3. Các bài báo về thương hiệu:

§         5 công cụ để xây dựng thương hiệu

§         12 câu hỏi về định vị cho thương hiệu

§         Ban hoa tau thuong hieu

§         Biết sản phẩm nhờ thương hiệu

§         Cac dinh nghia lien quan den thuong hieu

§         Cac phuong phap dinh gia thuong hieu

§         Canh giac voi thuong hieu

§         Cha de cua thuyet tuong doi trong vai tro 1 nhan hieu

§         Chien luoc mua thuong hieu

§         Chien luoc quang cao thuong hieu cua NIKE

§         De cuong phan tich thuong hieu

§         De thuong hieu song khoe

§         Dinh nghia ve thuong hieu

§         Giai phap lam sang thuong hieu

§         Hay hieu dung dan ve thuong hieu

§         Hay nho ba dieu ve thuong hieu

§         Hinh anh nhan hieu. Tai san vo hinh

§         Ket hop tam linh va xay dung thuong hieu

§         Khac biet hay la chet

§         Lung tung dinh gia thuong hieu

§         Mo rong thuong hieu sao cho tot

§         Nhung thuong hieu bi danh cap

§         Su doi lap giua loi ich cam tinh va loi ich ly tinh cua thuong hieu

§         Suc manh cua thuong hieu

§         Tao tin do cho nhan hieu

§         Thiet ke bao bi bieu tuong cho thuong hieu

§         Thiet ke kieu dang, canh tranh thuong hieu loi hai

§         thuong hieu cang canh tranh phai cang chuyen nghiep

§         Thuong hieu dung chay qua som

§         Thuong hieu manh co nghia gi

§         Tong quan hay hay hieu dung ve thuong hieu

§         Tong quan thuong hieu

§         Tuong lai thuong hieu dua tren nhung xu huong hien tai

§         Van hoa tao nen su khac biet cua thuong hieu

§         Xam nhap thi truong MY bang thuong hieu

§         Xay dung chien luoc thuong hieu

Quay v:

  1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  2. V trang ch: Kích vào đây.

 

Advertisements