I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

  

II/ Danh mục tài liệu luyện bán hàng và giám sát bán hàng

 

1.1                 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh

42.1.1          Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3 trang)

42.1.2          MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

42.1.3          MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

42.1.4          MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

42.1.5          MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

42.1.6          MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

42.1.7          MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

42.1.8          MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

42.1.9          MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

42.1.10      MTCV Thưởng kênh bán lẻ  (3trang)

42.1.11      MTCV Cửa hàng trưởng (3 trang)

42.1.12      MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

42.1.13      MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

42.1.14      MTCV  Nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

42.1.15      MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

42.1.16      MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

 

42.2           Biểu mẫu sale và gsbh

42.2.1          Bảng chỉ tiêu chu kỳ

42.2.2          Bảng chia mục tiêu doanh số cho NVBH

42.2.3          Bảng chia mục tiêu chu kỳ cho NVBH

42.2.4          Bảng chia mục tiêu tổng hợp tháng cho NVBH

42.2.5          Bảng chia mục tiêu tổng hợp chu kỳ cho NVBH

42.2.6          Bảng chia mục tiêu tuần cho NVBH

42.2.7          Bảng chia trọng số công việc các cấp.

42.2.8          Bảng kiểm tra kết quả thực tế thị trường gsbh

42.2.9          Bảng kết quả đánh giá huấn luyện 1

42.2.10      Bảng kết quả đánh giá huấn luyện 2

42.2.11      Bảng kiểm tra kết quả kinh doanh trên thị trường

42.2.12      Bảng kiểm tra kỹ năng nhân viên bán hàng, 2 trang.

42.2.13      Bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn NVBH, 3 trang.

42.2.14      Báo cáo kết quả hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

42.2.15      Báo cáo bán hàng hàng ngày

42.2.16      Báo cáo ngày tổng hợp.

42.2.17      Báo cáo tuần tổng hợp.

42.2.18      Báo cáo tuần khuyến mãi

42.2.19      Bảng câu hỏi phỏng vấn NVBH, 4 trang.

42.2.20      Danh sách khách hàng nhà phân phối.

42.2.21      Danh sách khách hàng theo nhân viên.

42.2.22      Danh sách khách hàng theo tuyến

42.2.23      Danh sách nhân sự chu kỳ

42.2.24      Đơn đặt hang

42.2.25      Hướng dẫn thực hiện bao phủ điểm bán lẻ.

42.2.26      Kế hoạch làm việc chu kỳ

42.2.27      Lộ trình bán hàng

42.2.28      Mô tả công việc gsbh, 4 trang.

42.2.29      Quy định chế độ báo cáo các cấp bộ phận bán hang

42.2.30      Sơ đồ tuyến

42.2.31      Thẻ khách hang

42.2.32      Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh

 

42.3           Quy định quản lý cửa hàng siêu thị

42.3.1          Nội quy cửa hàng (2 trang)

42.3.2          Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng, 2 trang.

42.3.3          Quy định ngoại hình tác phong nhân viên cửa hàng, 2 trang.

42.3.4          Quy trình bán hàng, 4 trang.

42.3.5          Quy định quản lý tài sản cửa hàng, 2 trang.

42.3.6          Quy định vệ sinh cửa hàng, 1 trang.

42.3.7          Hướng dẫn chỉnh sửa SP khi khách hàng thử xong, 1 trang.

42.3.8          Quy định xuất nhập hàng hoá cửa hàng, 2 trang.

42.3.9          Quy trình thực hiện công việc của NV bán hàng trong ngày, 1 trang.

42.3.10      Hướng dẫn sử dụng phiếu bán lẻ, 2 trang.

42.3.11      Hướng dẫn quản lý khách VIP, 2 trang.

42.3.12      Hướng dẫn lập bảng kê đặt hàng, 1 trang.

42.3.13      Hướng dẫn trưng bày sản phẩm cửa hàng, 1 trang.

42.3.14      Tiêu chuẩn trưng bày cửa hàng, 1 trang.

42.3.15      Hướng dẫn chăm sóc khách hàng, 4 trang.

42.3.16      Mẫu phiếu bán lẻ, 1 trang.

42.3.17      Bảng chấm công cửa hàng, 1 trang.

42.3.18      Bảng kê xuất hàng cửa hàng, 1 trang.

42.3.19      Bảng kê nhập hàng cửa hàng, 1 trang.

42.3.20      Bảng kê đặt hàng, 1 trang.

42.3.21      Bảng chấm điểm trưng bày, 1 trang.

42.3.22      Bảng theo dõi hành vi khách hàng, 1 trang.

42.3.23      Báo cáo ý kiến khách hàng về mẫu mới, 1 trang.

42.3.24      Biên bản mất hàng, 1 trang.

42.3.25      Mẫu biên nhận sửa hàng cho khách, 1 trang.

42.3.26      Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, 1 trang.

42.3.27      Biên bản họp Group, 1 trang.

42.3.28      Mẫu báo cáo tổng doanh thu ngày, 1 trang.

42.3.29      Danh mục hồ sơ cửa hàng, 1 trang.

42.3.30      Danh mục tài sản cửa hàng, 1 trang.

42.3.31      Biên bản bàn giao ca, 2 trang.

42.3.32      Mẫu báo cáo tuần của cửa hàng trưởng, 2 trang.

42.3.33      Biên bản kiểm tra nhân viên bán hàng, 1 trang.

42.3.34      Biên bản kiểm tra cửa hàng của quản lý , 2 trang.

 

42.4           Chăm sóc khách hàng:

42.4.1          Những bí quyết chăm sóc khách hàng, 22 trang

42.4.2          Chăm sóc khách hang, 55 trang.

 

42.5           Tài liệu nghiên cứu quản trị bán hàng: 160 trang.

42.5.1          Các công cụ phân tích và lập kế họach của Giám đốc bán hàng.

42.5.2          Chiến lược và cơ cấu tổ chức của lực lương bán hàng.

42.5.3          Dự báo bán hàng và lập ngân sách.

42.5.4          Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

42.5.5          Kỹ năng chăm sóc khách hang trước bán hang.

42.5.6          Kỹ năng quản trị trong bán hàng.

42.5.7          Nghề bán hàng và quản trị bán hàng.

42.5.8          Tuyển dụng – lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.

 

42.6           Tài liệu tham khảo kỹ năng bán hang, 193 trang.

 

42.7           Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, 506 trang.

 

42.8          Tài liệu nghiên cứu kênh phân phối.

42.8.1          Những hiểu biết cơ bản về kênh phân phối, 36 trang.

42.8.2          Thiết kế kênh phân phối, 24 trang.

42.8.3          Thiết lập chính sách kênh phân phối, 32 trang.

 

42.9           Kỹ năng quản trị bán hàng:

42.9.1          Quản lý thời gian, 36 trang.

42.9.2          Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, 27 trang.

42.9.3          Kỷ năng tuyển dụng, 41 trang.

42.9.4          Kỷ năng làm việc nhóm, 72 trang.

42.9.5          Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 60 trang.

42.9.6          Kỷ năng giải quyết xung đột, 27 trang.

42.9.7          Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, 36 trang.

 

42.10       Tài liệu tham khảo:

42.10.1      Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

42.10.2      Tài liệu huấn luyện 7 bước bán hàng thời trang, 7 trang.

42.10.3      Kiểm tra chỉ số IQ nhân viên bán hàng, 4 trang.

42.10.4      Bí kíp của người bán hàng chuyên nghiệp, 12 trang.

42.10.5      Câu hỏi tình huống dành cho NVBH, 2 trang.

42.10.6      Hoá giải các phản đối của khách hàng, 27 trang.

42.10.7      Khích lệ tinh thần nhân viên BH, 21 trang.

42.10.8      Nhân diện khách hàng và lời khuyên, 13 trang

42.10.9      Quản lý lực lượng bán hàng, 7 trang.

42.10.10  Quản trị bán hàng, 51 trang.

42.10.11  Quản lý đội ngũ bán hàng, 118 trang.

42.10.12  Tiến trình bán hàng 7 bước, 16 trang.

42.10.13  Game thương lượng, 18 trang.

 

 

Quay v:

  1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  2. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements