Tac pham cua Thanh Quan Uc: tamquoc.doc

.

Quy chế lương

1.      Các bước xây dựng quy chế lương.

2.      Quy chế lương tham khảo 1, 34 trang.

3.      Quy chế lương tham khảo 2, 12 trang.

4.      Bảng excel hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, cơ cấu lương (rất dễ sử dụng).

5.      Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, 83 trang

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements