Tài liệu tham khảo:
1. Mô hình năng lực, 10 trang.
2. KPI, BSC của công ty BDS

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.
Advertisements