1. Bảng phân loại tính cách, 9 trang.
  2. Bảng so sánh tính cách, 3 trang.
  3. Bảng so sánh khí chất, 3 trang.

Quay v:

  1. Đ xem các tài liu khác v qun tr hành chính nhân s: Kích vào đây. 
  2. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  3. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements