Kế sách kinh doanh download —> kesachkinhdoanh.doc 

.

Mã 02. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị hành chính nhân sự: Kích vào đây

Mã 09.Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Kích vào đây.

Mã: 19. Danh mục tài liệu nghiên cứu quản trị nhân sự. Kích vào đây

Mã 43. Hướng dẫn xây dựng chính sách nhân sự. Kích vào đây.

Mã 44: Hướng dẫn xây dựng quy chế lương. Kích vào đây.

Mã 45: Xác định ưức độ hài lòng của nhân viên. Kích vào đây.

Mã 46: Mô hình KPI trong quản trị nguồn nhân lực. Kích vào đây

Mã 47: Các bài test phỏng vấn. Kích vào đây

Mã 48: Hệ thống bản mô tả công việc. Kích vào đây.

Mã 49. Phương pháp xác định tính cách nhân viên. Kích vào đây.

Mã 50: Mô hình ASK trong quản trị nguồn nhân lực. Kích vào đây.

Mã 51: Xây dựng chiến lược nhân sự. Kích vào đây

Advertisements