1. De xem duoc tieng Viet, vui long kich theo duong dan:

Tools/Internet Options/ General / Accessibility / Igroce font styles specified on web pages / Ok / Ok

2. Danh mục tài liệu download:

+  20/9: Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, 65 trang–>>  lap-ke-hoach-kinh-doanh.ppt + 20/9 Quy trình marketing, insight: 160 trang –>>quy-trinh-marketing-insights.ppt

+ 25/9: Tài liệu chuẩn bị download: Kế hoạch xây dựng thương hiệu mẫu, hệ thống nhận diện thương hiệu…

Advertisements