1. Phần mềm Quản lý nhà hàng – VsRMS. www.namtien.com

2. PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIÊP QUẢN LÝ NHÀ HÀNG – EZIRES

3. phần mềm quản lý nhà hàng DOLPHINS RESTAURANT. http://tinhoctrevietnam.com; http://tinhoctre.com.vn

4. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY
http://www.ato.vn

5. Phần mềm QLNH. HÀ Nội. Website. http://www.ADsoft-corp.com 6.  Phần mềm quản lý nhà hàng. HCM. www.vnyi.com

7.  Phần mềm quản lý nhà hàng. www.vmccsoft.com

8.   Phần mềm QLNH. www.vsoftgroup.com

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Advertisements