Đang updated. 

1.  Phương pháp marketing cho nhà hàng.

2. Xây dựng thương hiệu cho nhà hàng

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Advertisements