1. Kế sách kinh doanh —> here 

2. Trắc nghiệm năng lực cá nhân -> here

3. Kế hoạch xây dựng thương hiệu Kotex. –  here

4. Tài liệu huấn luyện về quảng cáo —here

5. Quy định 5 S khối VP — here

6. Tác phẩm kinh điển về QTKD của Thành Quân Ức –>>here

7. Chiến lược truyền thông —here

.

Để download các tài liệu khác, vui lòng vào trang web: http://nqcenter.wordpress.com(phần download).

Advertisements